Streaming

Streaming vil si overføring av lyd og video i sanntid fra rom i IFI2 distribuert over nett.

Status for streaming

Foreløpig støttes ikke streaming i IFI2. Det jobbes med saken. Det støttes noen andre liknende tjenester i form av podcast og videokonferanse (se meny til venstre).

Publisert 13. mars 2014 15:51