Videokonferanse i IFI2

Ved: drift@ifi.uio.no, tlf. 22852714

Hva menes med videokonferanse?

Videokonferanse er kommunikasjon med lyd og video begge veier mellom 2 eller flere parter. Lydkilde kan være mikrofon og/eller PC-lyd. Videokilde kan være kamera i rommet eller PC-skjermbilde (presentasjon) fra fast PC eller medbragt laptop.

Hvilke videokonferanser støttes?

Dette dokumentet omhandler videokonferanseutstyr som er integrert med AV-utstyr i enkelte av møteromme og undervisningsrommene i IFI2.

I IFI2 benyttes utstyr fra Cisco. Det betyr at de partene som deltar i konferansen må benytte utstyr eller programvare som støtter de protokollene som Cisco benytter. Fordi dette er åpne protokoller er det en rekke utstyrsfabrikater som støtter dette.

UiO har en pilot på videokonferansetjenesten Vidyo. Denne er til en viss grad kompatibel med Cisco-utstyret i IFI2.

Videokonferanse i form av Skype, MSN, Lync, Adobe Connect, etc er ikke integrert med AV-utstyret i IFI2. Dette er programvare som har sine egne proprietære protokoller og som primært benyttes for en-til-en konferanser på personlige datamaskiner/smarttelefoner.

Brukere står selvsagt fritt til å benytte egne programmer. Kameraer, mikrofoner, styring, etc i videokonferanserommene i IFI2 er da ikke integrert med denne programvaren. Det vil si at man ved å bruke slik programvare i tillegg til å medbringe egen maskin også må medbringe egen mikrofon og kamera.

Hvordan få tilgang til Cisco videokonferanse?

De 9 rommene som har videokonferanseutstyr i IFI2 har Cisco utstyr som i stor grad benytter åpne overføringsstandarder for videokonferanse (H.323, H.261, H.263, H.264, etc). Andre systemer som støtter de nevnte standardene kan kommunisere med rommene i IFI2. 

Dersom en eller flere av partene har enkeltstående maskin eller mobilenhet kan Vidyo benyttes.

UiO har en brukerveiledning for Vidyo liggende her:

http://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/vidyo/

Vidyo-klientprogramvare kan lastes ned fra https://konferanse.uio.no 

Vidyo kan også lastes ned som app til iPhone og Android.

(Den tidligere anbefalte Cisco Jabber Video er nå dessverre avviklet av Cisco).

Romnummer Romnavn SIP-adresse
Rom med videokonferanse i IFI2
1416 smalltalk smalltalk@ifi.uio.no
1423 simula simula@ifi.uio.no
1251 scheme scheme@ifi.uio.no
1454 sed sed@ifi.uio.no
2458 postscript postscript@ifi.uio.no
3271 blackbox blackbox@ifi.uio.no
4118 styrerommet styrerommet@ifi.uio.no
4252 driftslab driftslab@ifi.uio.no
5370 knsalen knsalen@ifi.uio.no

Brukergrensesnitt for Videokonferanseutstyr i IFI2

Videokonferanseutstyret i hvert av rommene i IFI2 er integrert med rommets AV-utstyr.

For på starte videokonferanseutstyret må rommets AV-utstyr startes fra AV-betjeningspanelet. I rommene med videokonferanse skal det være en egen knapp på AV-styrepanelene for videokonferanse. De enkleste funksjonene for videokonferansen ligger på AV-styringspanelet. For utfyllende funksjoner benyttes fjernkontroll for videokonferanse som er utplassert i rommet.

Historisk sett har videokonferanse benyttet telefonforbindelser. Til tross for at all videokonferanse i IFI2 benytter nett nå kalles fortsatt det å koble opp en videokonferanse for å ringe. På touchpaneler og fjernkontroller gjenspeiles dette i telefonsymbolene rør-av og rør-på.

Oppkobling av videokonferanse til IFI2 (ringe inn til rom i IFI2)

For å ringe inn til rom i IFI2 det brukes såkalt SIP-adressering. En SIP-adresse er på formen: <romnavn>@ifi.uio.no, f.eks styrerommet@ifi.uio.no.

En liste over romnavnene for videokonferanserommene i IFI2 finnes over.

De som skal ringe inn til IFI2 må altså ha et utstyr eller en klient som støtter SIP-adressering. Den tidligere nevnte videokonferanseklient Vidyo støtter SIP.

Oppkobling av videokonferanse ut fra IFI2 (ringe ut av IFI2)

For å ringe ut fra rom i IFI2 man benytte enten en SIP-adresse eller IP-adresse

Det vil si at at telefonnummer, ISDN-nummer, etc ikke fungerer. Dersom parten(e) utenfor IFI2 ikke kan ringe inn til oss med SIP vil det altså være et alternativ at vi ringer ut fra oss med SIP eller IP.

Husk at når du skal taste IP-adresse med fjernkontrollen så tastes denne gjerne med * istedenfor . (f.eks: 129*240*64*1)

----

Kontakt drift@ifi.uio.no, tlf. 22852714 for ytterligere spørsmål.