print logo

Melding av feil

Man kan ikke regne med at et problem blir løst av seg selv dersom ingen gir beskjed om at det er et problem. Si fra når noe ikke virker!

På de betjente laveregradsstuene skal feil meldes til terminalstuevaktene, mens ansatte kan gi beskjed via mail til drift@ifi.uio.no, eller til driftsvakten.

Hvordan gi gode feilmeldinger.

Når du melder et problem er det viktig at du er så presis i feilmeldingen din som mulig.

En god feilmelding inneholder

  • Navnet på maskinen du kjører programmet på (Linux: kommandoen hostname gir deg denne informasjonen)
  • Navnet på skjermen du sitter ved (Linux: kommandoen rhost gir deg dette)
  • Hvilket program du bruker og nøyaktig hvordan du startet/brukte det (hva du tastet inn)
  • Hvilket resultat du fikk. Dersom det ikke er opplagt, også hvordan dette avviker fra hva du forventet.

Dersom det kan lette feilsøkingen at vi ser på filer (f.eks. et program) på din konto/eid av deg, er det fint om du eksplisitt gir beskjed om at det er i orden at vi ser på filene med det samme. Dermed slipper vi en ekstra runde for å spørre om det er greit å se på filene.

Et kjøringseksempel sier oftest vel så mye som en lang utredning om hva du mener problemet er.

Publisert 21. jan. 2011 21:11