Programmer for INF1000

I kurset INF1000 vil du trenge følgende programmer på en Windows-PC:
(Kjører du Linux eller Mac, følger du disse linkene i stedet)

Emacs
er et program for å skrive og redigere filer, for eksempel Java-programmer. (Du kan bruke hvilket program du vil til å redigere programmene, men vi anbefaler Emacs.)
Java-kompilator
gjør det mulig å kjøre Java-programmer.
Adobe Reader
er et program som kan lese og skrive ut dokumenter (som plansjene fra forelesningene) i et format som kalles PDF.

Ved å klikke på det enkelte programnavnet vil du få frem en side som hjelper deg å installere det om du har en Windows-maskin.