Publikumstjenester

Sommerskolen

Programmering for 8. trinn til VG2

Skolebesøk 2016

Ta med deg klassen din til Institutt for informatikk

IT-camp for jenter

Neste IT-camp blir 15. og 16. mars 2017

Kodeklubben Oslo - Blindern

Kodekurs for barn og unge

Åpen sone for eksperimentell informatikk

Studentlaboratorium, verksted og kreativt lekerom

Lederseminarer

Strategisk IT-forståelse for ledere