Forskning

inGAP er avsluttet

inGAP- Senter for innovative naturgassprosesser og - produkter startet 19. mars 2007 og ble avsluttet 18. mars 2015. Senterets avslutningsrapport vil bli publisert i slutten av juni 2015.
Les om resultater fra dette senteret i intervjuet med senterleder Unni Olsbye.

Vi forsker på