English version of this page

Intelligent prediction and integration of renewable energy sources into the Norwegian electricity grid (INTEGRARE)

INTEGRARE skal utvikle kompetanse på områdene energisystemer og komponentmodellering for lokale områder.


Målet med prosjektet er å få til en mye bedre integrering av fornybare energikilder i det norske strømnettet.

Finansiering

Prosjektet finansieres av UiO: Energi og Japan Science and Technology Agency.

Samarbeid

Forskningsprosjektet samarbeider med Technical University of Munich i Tyskland og Keio University i Japan i tillegg til flere institutter ved Universitetet i Oslo

Publisert 14. des. 2016 16:51 - Sist endret 24. mars 2017 16:04