Velkommen til årets vårmøte på Gemini-senteret fredag 6.april klokka 10.00

Koordinatorene, ITS-tilknyttede Josef Noll og Christian Johansen holder døra åpen for alle interesserte. Møtet finner sted i 5.etasje i Ole-Johan Dahls Hus i IFI-bygningen.  

Security in IoT for Smart Grids som ble etablert i 2015 er Norges største akademiske sikkerhetsprosjekt innen IoT, og danner basis for mye av arbeidet for Gemini- senteret. På bildet tredje rekke fra venstre: Haakon Duus (Smart Innovation Norway - SIM), Yan Zhang, prosjektleder Josef Noll , prosjektkoordinator Christian Johansen, Scientific Leader Olaf Owe (alle UiO). Andre rekke fra venstre: Manish (PhD eSmart/Ifi), n.n. (Masterstudent),  Ming-Chang (Leo) Lee (Simula) Foran fra venstre: Heidi Tuiskula (SIM), Shukun Tokas (PhD Ifi), Elahe Fazeldehkordi (PhD ITS)  

Program og praktiske opplysninger for dagen

Formålet med GEMINI-senteret er å bygge et større norsk akademisk miljø for IoT med høyest mulig kvalitet for både forskning og forskningsdrevet innovasjon for å møte behovet for best mulige løsninger på IOT-utfordringene i samfunnet. Samt å bidra til nye løsninger som kan øke verdiskaping og lønnsomhet både for partnere i industri og i offentlig sektor.

Partnerne SINTEF, UiO og NTNU er involvert i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter relatert til tingenes Internett, inkludert helse / medisin, landbruk, transport, mat, energi og klima. De har også forsknings- og innovasjonsaktiviteter knyttet til IoT.

 

Av Mette Johnsrud
Publisert 4. apr. 2018 11:46 - Sist endret 6. apr. 2018 09:38