Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet.

Oversikt over representanter i styret ved Institutt for teknologisystemer i inneværende periode

 

Instituttleder: Stian Løvold

Nestleder:      Øivind Kure

Fast vitenskapelig tilsatt: Sabrina Sartori  
1.vara: Johannes Skaar
2.vara:

Midlertidig vitenskapelig tilsatt: Erik Stensrud Marstein
1.vara: Paal E.Engelstad  
2.vara: Øystein Lie-Svendsen

Ekstern representant, IFE: Arve Holt

Ekstern representant, FFI: Torunn Øvreås 

Teknisk/administrativt tilsatt: Arild Hemstad
1.vara: Kaja E. Mosserud-Haavardsholm 
2.vara: Mette Johnsrud

Studentrepresentant: Stian Hovde
Vara: Martin Bowitz 

Studentrepresentant: Daniel Gusland  
Vara: Per-Ove Løvsland

 

  

 

Publisert 4. okt. 2016 14:32 - Sist endret 10. nov. 2017 16:22