Hans Martin Seip

Professor Emeritus - Department of Chemistry

Academic Interests

Hans Martin Seip is also professor II at Center for International Climate and Environmental Research – Oslo (CICERO).

He is interested in a broad range of environmental chemistry problems.  In many years acid deposition and its effects were a central issue. In recent years the main activity has been on climate change. This includes methods to find the best measures for reducing greenhouse gas emissions, often considering other effects of the measures, in particular on local air quality.

Much of the work is in cooperation with Chinese scientists.
 

Tags: Environmental Analysis

Publications

 • Zhou, Lingli; Yang, Bing; Xue, Nandong; Li, Fasheng; Seip, Hans Martin; Cong, Xin; Yan, Yunzhong; Liu, Bo; Han, Baolu & Li, Huiying (2014). Ecological risks and potential sources of heavy metals in agricultural soils from Huanghuai Plain, China. Environmental science and pollution research international.  ISSN 0944-1344.  21(2), s 1360- 1369 . doi: 10.1007/s11356-013-2023-0
 • Zhang, Daisheng; Aunan, Kristin; Seip, Hans Martin; Larssen, Thorjørn; Vennemo, Haakon; Larssen, Steinar; Feng, Liulei; Wu, Caixia & Xie, Ruikai (2012). Air pollution reduction during China’s 11th Five-Year Plan period—local implementation and achievements in Shanxi province. Environmental Development.  ISSN 2211-4645.  4, s 36- 53 . doi: 10.1016/j.envdev.2012.09.002 Full text in Research Archive.
 • Zhang, Daisheng; Aunan, Kristin; Seip, Hans Martin & Vennemo, Haakon (2011). The energy intensity target in China's 11th Five-Year Plan period-Local implementation and achievements in Shanxi Province. Energy Policy.  ISSN 0301-4215.  39(7), s 4115- 4124 . doi: 10.1016/j.enpol.2011.03.085 Full text in Research Archive. Show summary
 • Zhang, Daisheng; Aunan, Kristin; Seip, Hans Martin; Larssen, Steinar; Liu, Jianghu & Zhang, Dingsheng (2010). The assessment of health damage caused by air pollution and its implication for policy making in Taiyuan, Shanxi, China. Energy Policy.  ISSN 0301-4215.  38(1), s 491- 502 . doi: 10.1016/j.enpol.2009.09.039 Show summary
 • Vennemo, Haakon; Aunan, Kristin; Lindhjem, Henrik & Seip, Hans Martin (2009). Environmental Pollution in China: Status and Trends. Review of Environmental Economics and Policy.  ISSN 1750-6824.  3(2), s 209- 230 . doi: 10.1093/reep/rep009
 • Xie, Ruikai; McLeod, Cameron W.; Seip, Hans Martin; Jackson, Kevin A.; Wibetoe, Grethe; Schofield, MJ; Anderson, D & Hanssen, JE (2009). Characteristics of water-soluble inorganic chemical components in size-resolved airborne particulate matters - Sheffield, UK. Journal of Environmental Monitoring.  ISSN 1464-0325.  11(2), s 336- 343 . doi: 10.1039/b805285a
 • Xie, Ruikai; Seip, Hans Martin; Liu, Li & Zhang, Daisheng (2009). Characterization of individual airborne particles in Taiyuan City, China. Air quality, atmosphere and health.  ISSN 1873-9318.  2(3), s 123- 131 . doi: 10.1007/s11869-009-0039-x Show summary
 • Hicks, W. Kevin; Kuylenstierna, Johan C. I.; Owen, Anne; Dentener, Frank; Seip, Hans Martin & Rodhe, Henning (2008). Soil Sensitivity to Acidification in Asia: Status and Prospects. Ambio.  ISSN 0044-7447.  37, s 295- 303 Show summary

View all works in Cristin

 • Seip, Hans Martin (2018). Menneskeskapte klimaendringer - hva vet vi og hva bør vi gjøre?.
 • Seip, Hans Martin & Kvåle, Gunnar (2018). Klimavirkninger for produksjon og bruk av naturgass. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. . doi: https://energiogklima.no/kommentar/klimavirkninger-av-produksjon-og-bruk-av-naturgass/
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Hva klimadebatten må handle om. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. . doi: https://energiogklima.no/kommentar/hva-klimadebatten-maa-handle-om/
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Karbonbudsjettet: misforstått og misbrukt. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. Show summary
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Klimadebatt på feil grunnlag. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983. . doi: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/2MyEy/Klimadebatt-pa-feil-grunnlag
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Oljepolitikken skadar helse og velferd. Os og Fusaposten. . doi: www.osogfusa.no/nyhende/oljepolitikken-skadar-helse-og-velferd-1.2149325
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Oljepolitikken skader helse og velferd. Dagsavisen - Nye Meninger. . doi: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/oljepolitikken-skader-helse-og-velferd-1.1016790 Show summary
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Oljevirksomhet i strid med Grunnloven. Bladet Vesterålen.  ISSN 1891-6147.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Oljevirksomhet i strid med Grunnloven. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2017). Staten må dømmes. Dagsavisen - Nye Meninger. . doi: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/staten-m%C3%A5-d%C3%B8mmes-1.1057773
 • Seip, Hans Martin (2017). Alternative klimafakta. Agderposten.  ISSN 0805-3723.
 • Seip, Hans Martin (2017). Climate change - how serious is it?.
 • Seip, Hans Martin (2017). Elbiler og utslipp. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Seip, Hans Martin (2017). Klimameldingen vurdert. besteforeldreaksjonen.no.
 • Seip, Hans Martin (2017). Vitenskapsakademier støtter FNs klimapanel.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Seip, Hans Martin; Haugan, Peter M. & Wiik, Halfdan (2017). Biodrivstoff er ikke veien å gå. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2016). Gassproblemer. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2016). Killingland bagatelliserer klimarisiko ved bruk av gass. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. . doi: http://energiogklima.no/kommentar/killingland-bagatelliserer-klimarisiko-ved-bruk-av-gass/
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2016). Klimaet krever rask utfasing av fossil energi, også gass. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO. . doi: http://www.cicero.uio.no/no/posts/klima/klimaet-krever-rask-utfasing-av-fossil-energi-ogsaa-gass
 • Lu, Xueqiang; Zhou, Bin; Vogt, Rolf David; Seip, Hans Martin; Xin, Zhiwei & Ekengren, Östen (2016). Rethinking China’s water policy: the worst water quality despite the most stringent standards. Water international.  ISSN 0250-8060.  41(7), s 1044- 1048 . doi: 10.1080/02508060.2016.1219188
 • Røsjø, Bjarne; Vogt, Rolf David & Seip, Hans Martin (2016, 19. februar). Kineserne er fortsatt sinte over nobelprisen. [Internett].  titan.uio.no.
 • Røsjø, Bjarne; Vogt, Rolf David & Seip, Hans Martin (2016, 22. januar). Kinesiske miljøforskere beskylder Norge for dobbeltmoral. [Internett].  Titan.uio.no.
 • Seip, Hans Martin (2016). IPCC WG I: Drivhuseffekten - fysisk grunnlag.
 • Seip, Hans Martin (2016). Nedbør og tørke – fortsatt en klimagåte. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Seip, Hans Martin (2016). Surnedbør-forskning etter SNSF.
 • Torvanger, Asbjørn & Seip, Hans Martin (2016). Bør vi fange karbondioksid?. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Wiik, Halfdan; Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin & Haugan, Peter M. (2016). Biodrivstoff og klimaeffekter. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin. . doi: http://energiogklima.no/kommentar/biodrivstoff-og-klimaeffekter/
 • Arnemo, Jon Martin; Alexander, Jan; Bernhoft, Aksel; Brantsæter, Anne Lise; Knutsen, Helle Katrine; Stokke, Sigbjørn; Søli, Nils; Ytrehus, Bjørnar; Moe, Stein Ragnar; Aasebø, Ulf; Bentsen, Håvard & Seip, Hans Martin (2015). Politikerne ser bort fra alle helse- og miljøfaglige råd hvis blyhaglforbudet oppheves. Aftenposten Viten.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2015). For lave utslippsmål – ny klimastrategi nødvendig. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2015). Parisavtalen langt fra tilstrekkelig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kvåle, Gunnar & Seip, Hans Martin (2015). Utilstrekkelige utslippsmål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin & Tveitdal, Svein (2015). Metanproblemet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372. Show summary
 • Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein & Seip, Hans Martin (2015). Gass ikke stort bedre enn kull. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Seip, Hans Martin (2015). Feil om klimaendringer. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Seip, Hans Martin (2015). Menneskeskapte klimaendringer.
 • Seip, Hans Martin (2015). Menneskeskapte klimaendringer.
 • Seip, Hans Martin (2015). Origin and development of Chinese-Norwegian research on acid rain - A personal account.
 • Seip, Hans Martin (2015). Tvilsom klimakronikk. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Seip, Hans Martin & Alfsen, Knut H. (2015). Oppvarmingen fortsetter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Seip, Hans Martin & Kvåle, Gunnar (2015). Klimautslipp og global oppvarming. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Seip, Hans Martin; Kvåle, Gunnar & Tveitdal, Svein (2015). Naturgass - bedre enn kull?. Klima.  ISSN 1504-8594.
 • Kvåle, Gunnar; Tveitdal, Svein & Seip, Hans Martin (2014). Gass er ingen klimaløsning. Offshore.no. . doi: http://offshore.no/sak/62853__gass_er_ingen_klimaloesning
 • Seip, Hans Martin (2014). Feil om klima. Avisa Nordland.
 • Seip, Hans Martin (2014). Menneskeskapte klimaendringer.
 • Seip, Hans Martin (2014). Vitenskapelig dekning for å forby blyhagl. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Seip, Hans Martin (2013). Havgjødsling som klimatiltak. Klima.  ISSN 1504-8594.  (1), s 20- 21
 • Seip, Hans Martin (2013). Menneskeskapte klimaendringer. Hva vet vi og hva bør vi gjøre?.
 • Alling, Vanja & Seip, Hans Martin (2012). Enda en kilde til klimagassutslipp. Klima.  ISSN 1504-8594.  (5), s 35- 35
 • Prestrud, Pål & Seip, Hans Martin (2012). Intet nytt fra klimafronten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Seip, Hans Martin (2012). Dramatisk varmeperiode. Klima.  ISSN 1504-8594.  (6), s 19- 19
 • Seip, Hans Martin (2012, 27. november). EKKO. [Radio].  NRK.
 • Seip, Hans Martin (2012). Fakta om klimaendringer. Avisa Nordland.
 • Seip, Hans Martin (2012). Havforsuring – det andre CO2-problemet. Klima.  ISSN 1504-8594.  (4), s 39- 39
 • Seip, Hans Martin (2012). Klimagassenes betydning for temperaturen. Klima.  ISSN 1504-8594.  (1), s 8- 9
 • Seip, Hans Martin (2012). Oljesand – skitten, men hvor skitten?. Klima.  ISSN 1504-8594.  (3), s 22- 23
 • Seip, Hans Martin (2012). Uhyre vanskelig å stanse havnivåstigningen. Klima.  ISSN 1504-8594.  (5), s 12- 13
 • Seip, Hans Martin (2012). Virkninger av menneskeskapte CO2-utslipp.
 • Seip, Hans Martin (2012). Værrekorder. Klima.  ISSN 1504-8594.  (3), s 4- 5
 • Skeie, Ragnhild Bieltvedt & Seip, Hans Martin (2012). Menneskeskapt og naturlig oppvarming. Klima.  ISSN 1504-8594.  (1), s 16
 • Seip, Hans Martin (2011). Endringer i ekstremnedbør. Klima.  ISSN 1504-8594.  3, s 10- 11
 • Seip, Hans Martin (2011). Klimamyter.
 • Seip, Hans Martin (2011). Lite å være stolt av. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Seip, Hans Martin (2011). Pågår det et klimasirkus?. Avisa Nordland.
 • Seip, Hans Martin (2011). Relative drop for farming emissions. Nature.  ISSN 0028-0836.  480(7377), s 321- 321 . doi: 10.1038/480321a
 • Seip, Hans Martin (2011). Vann styrer isens fart. Klima.  ISSN 1504-8594.  (2), s 10- 11
 • Seip, Hans Martin (2011). Vitenskapsakademier støtter FNs klimapanel. Klima.  ISSN 1504-8594.  (1), s 10- 13
 • Seip, Hans Martin (2011). Vitenskapsakademier støtter FNs klimapanel (IPCC). Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (2), s 47- 47
 • Seip, Hans Martin; Kallbekken, Steffen; St. Clair, Asuncion & Pileberg, Silje Iren (2011). Klima - Dette vet vi. Klima.  ISSN 1504-8594.  (5), s 7- 11
 • Seip, Hans Martin & Samset, Bjørn Hallvard (2011). Kosmisk stråling og klima. Klima.  ISSN 1504-8594.  (6), s 39- 39
 • Grønås, Sigbjørn; Kvåle, Gunnar; Seip, Hans Martin & Wiik, Halfdan (2010). En fornyet klimapolitikk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bjørnæs, Christian; Seip, Hans Martin & Lamadrid, Armando (2010). Beklager feil om Himalaya. Klima.  ISSN 1504-8594.  (1), s 13- 14
 • Seip, Hans Martin (2010). Ekstremvær – ikke alltid verre ved global oppvarming. Klima.  ISSN 1504-8594.  (6), s 10- 11
 • Seip, Hans Martin (2010). Endringer i global fordampning. Klima.  ISSN 1504-8594.  (6), s 10- 11
 • Seip, Hans Martin (2010). Hvor varmt var det på 1940-tallet?. Klima.  ISSN 1504-8594.  (5), s 47- 47
 • Seip, Hans Martin (2010). Klimaendringer og biodiversitet – et komplisert bilde. Klima.  ISSN 1504-8594.  (4), s 9- 11
 • Seip, Hans Martin (2010). Observasjoner og virkninger av havforsurning. Klima.  ISSN 1504-8594.  (2), s 15- 15
 • Seip, Hans Martin (2010). Overdrevet klimagevinst. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Seip, Hans Martin (2010). Solheims klimainnsats. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Seip, Hans Martin (2010). Stoltenberg overvurderer regnskogen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Seip, Hans Martin (2010). Verdien for klimafølsomhet står fast. Klima.  ISSN 1504-8594.  (2), s 10- 10
 • Seip, Hans Martin (2010). Vinteren var kald.  Er det noen klimakrise?.
 • Seip, Hans Martin (2010). Vitenskapsakademier støtter IPCC. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Seip, Hans Martin & Prestrud, Pål (2010). Fortsetter å desinformere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Seip, Hans Martin & Prestrud, Pål (2010). Surere hav. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Seip, Hans Martin (2009). Feil om klima. Hallingdølen : partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal.
 • Seip, Hans Martin (2009). Global temperaturøkning mer til skade enn nytte. Hallingdølen : partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal.
 • Seip, Hans Martin (2009). Globale klimaendringer. Virkninger for vann og matproduksjon.
 • Seip, Hans Martin (2009). Klima og transport: Må våre barn forberede seg på mindre reiseaktivitet? Hva er problemet?.
 • Seip, Hans Martin (2009). Mer til skade enn nytte. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Seip, Hans Martin (2009). Mitigation of greenhouse gas emissions with co-benefits.
 • Seip, Hans Martin (2009). Sluttreplikk om klima. Hallingdølen : partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal.
 • Seip, Hans Martin (2009). Temperaturtall ikke til å stole på. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

View all works in Cristin

Published Nov. 11, 2010 9:00 AM - Last modified Sep. 24, 2012 1:02 PM