print logo

Kompetanseutvikling 2011

Til teknisk/administrativt personale

Det er satt av penger på HMS kontoen i 2011 til kompetanseutvikling for teknisk/administrativt personale.

 

Følgende generelle retningslinjer gjelder:
Den som ønsker å benytte seg av tilbudet om kompetanseheving skriver en kort søknad hvor det begrunnes hvorfor den aktuelle kompetanseutviklingen er viktig. Søknader sendes enten til Bjørn, for teknisk personale, eller direkte til Astrid. Bjørn vurderer søknader som kommer via ham og videresender til Astrid  som innvilger/avslår søknaden. Astrid vurderer om det skal søkes fakultetet om dekning av deler av kostnadene. Det kan settes krav til videreformidling (i form av en presentasjon for eget fagmiljø) av kompetanse etter gjennomført kurs.

Søknader skal som minimum inneholde kostnadsoverslag (deltageravgift, reise og opphold), en beskrivelse av innhold og hvorfor dette er viktig for den enkelte og/eller for KI. Støtte fra fagmiljøet teller positivt.

Vi håper på mange søknader og vil vurdere søknadene fortløpende. Det betyr første man til mølla.

Hilsen Astrid og Bjørn

Publisert 9. mar. 2011 14:38