Disputas: Christian Jeffrey Köhler

M.Sc. Christian Jeffrey Köhler vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

Isobaric peptide termini labeling (IPTL) - An alternative approach for quantitative proteomics

Christian Jeffrey Köhler

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 27. juni kl. 10:15 i Auditorium 3, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

  • Professor Andreas Tholey, Christian-Albrechts University of Kiel
  • Førsteamanuensis Trine Grønhaug Halvorsen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Ute Krengel (administrator), Kjemisk instiutt, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Instituttleder Jo Døhl

Veiledere

  • Bernd Thiede
  • Elsa Lundanes
  • Tyge Greibrokk

For mer informasjon

Kunngjøring

Pressemelding
 

Publisert 14. juni 2013 13:07 - Sist endret 26. feb. 2018 17:57