Prøveforelesning: Einar André Eilertsen

M.Sc. Einar André Eilertsen ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 

Formation and importance of intracrystalline defects in zeolites during synthesis and calcination

Einar André Eilertsen

Tid og sted for disputasen

Fredag 23. mars, kl. 13.15, Auditorium 1, kjemibygningen

 

 

Publisert 13. mars 2012 08:18