Prøveforelesning: Vasileios Besikiotis

M.Sc. Vasileios Besikiotis ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 

Thermodynamic stability of oxides and methods for its determination

Vasileios Besikiotis

Tid og sted for disputasen

Tirsdag 19. mars, kl. 13:15 i Auditorium 2

 

 

Publisert 6. mars 2013 08:18 - Sist endret 6. mars 2013 08:34