Prøveforelesning: Daniel Rojo Gama

M.Sc. Daniel Rojo Gama ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Application of XAS technique for in-situ characterization of heterogeneous catalysts”

 

 

 

Daniel Rojo Gama

Tid og sted for disputas

Fredag 15. september kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 1. sep. 2017 11:32 - Sist endret 1. sep. 2017 11:43