Prøveforelesning: Juan Salvador Martinez Espin

Juan Salvador Martinez Espin ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Catalytic opportunities for direct syngas conversion to olefins"

 

 

Juan Salvador Martinez Espin

Tid og sted for disputas

Torsdag 14. september kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 31. aug. 2017 14:31 - Sist endret 31. aug. 2017 14:34