Prøveforelesning: Shay Alexander Robinson

M.Sc. Shay Alexander Robinson ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Protonic Ceramic Cells: applications, materials, performances and perspectives”

 

 

 

Tid og sted for disputas

 Fredag 27. oktober kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 13. okt. 2017 12:51 - Sist endret 20. okt. 2017 11:49