Prøveforelesning: Sindre Østby Stub

Sindre Østby Stub ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Solid State Redox Reactions of Layered Transition Metal Oxides"

 

 

Sindre Østby Stub

Tid og sted for disputas

Tirsdag 27. juni kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 13. juni 2017 15:51 - Sist endret 13. juni 2017 15:53