Prøveforelesning: Ana Stanić

Ana Stanić ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Chemical mechanisms of plant defence"

 

 

Ana Stanić

Tid og sted for disputas

Tirsdag 23. mai kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 8. mai 2017 15:36 - Sist endret 9. mai 2017 09:30