Prøveforelesning: Jonas Sottmann

Jonas Sottmann ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Beyond Lithium ion batteries, an opportunity for aqueous systems?"

 

Jonas Sottmann

Tid og sted for disputas

Fredag 28. april kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 11. apr. 2017 13:00 - Sist endret 11. apr. 2017 13:00