English version of this page

Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (CTCC) - SFF

CTCC er et av Norges forskningsråds sentre for fremragende forskning, delt mellom Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo.

Om senteret

CTCC er et av Norges forskningsråds sentre for fremragende forskning (SFF).

Målsetting:

CTCC skal være en internasjonalt anerkjent bidragsyter til utviklingen og anvendelsen av kvantemekanisk modellering innenfor kjemi og materialforskning.

CTCC er et desentralisert senter, der en node ligger ved Universitetet i Tromsø og en node ved Kjemisk institutt.

Les mer på senterets offisielle nettside, www.ctcc.no
 

 

 

Publisert 11. nov. 2010 09:28 - Sist endret 26. juli 2016 22:22