Etter- og videreutdanning i kjemi

Skolelaboratoriet i kjemi tilbyr jevnlig etter- og videreutdanningskurs. Det er også mulig å bestille kurs, både nye skreddersydde kurs eller tidligere holdte kurs. 

20. oktober: Kjemi på ungdomstrinnet

Dette kurset foregår dagen etter Naturfagkonferansen og kan med fordel kombineres med denne. Kurset tar utgangspunkt i fire kompetansemål etter 10. årstrinn:

  • Undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen, og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger
  • Undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper
  • Planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff 
  • Undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på fremstillingsmåter og bruksområder

På kurset får deltagerne prøve ut praktiske aktiviteter som er knyttet til de ulike kompetansemålene, og det blir anledning til faglige og didaktiske diskusjoner rundt forsøkene.

Forsøkene som skal gjøres er: «Ammoniakk», «Hva er en flamme», «Fem hvite stoffer», «Syrer og sure løsninger», «Karbohydrater» og «Hydrokarboner og vann i sminkefjerner». Forsøkene er hentet fra samlingen Kjemi på boks, se http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/skole/ressurser/kjemipaboks/

Sted: Rom VU 27, Kjemibygningen

Tid: 9 - 15

Pris: 900 kr

Påmeldingsfrist: 15. oktober

Påmelding og betaling gjennom UiO sitt e-pay system.

 

Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2

Etterutdanningskurs som er åpne for lærere som underviser i naturfag i grunnskole eller videregående skole og for andre interesserte.

Faglig innhold i de to kursene: Kjemiens egenart, grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygning, egenskaper og nomenklatur, kjemiske reaksjoner, stoffmengde og konsentrasjon, syrer og baser, redoksreaksjoner, elektrokjemi og kjemididaktikk. Kursene er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1.

 

Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4

Etterutdanningskurs som er åpne for lærere som underviser i naturfag i grunnskole eller videregående skole og for andre interesserte.

Faglig innhold i kurset: Grunnleggende organisk kjemi, organiske stoffers nomenklatur, oppbygning, egenskaper og bruk, næringsmidler, plastmaterialer og kjemididaktikk knyttet til organisk kjemi. Kurset er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1.

 

KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp

Videreutdanningskurs for lærere som underviser i naturfag i grunnskole eller videregående skole, og har generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Faglig innhold i kurset: Kjemiens egenart, grunnstoffer og periodesystemet, stoffers oppbygning, egenskaper og nomenklatur, kjemiske reaksjoner, stoffmengde og konsentrasjon, syrer og baser, redoksreaksjoner, elektrokjemi og kjemididaktikk. Kurset er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1.

 

KJM0200V - Organisk kjemi i naturfag, 10 stp

Videreutdanningskurs for lærere som underviser i naturfag i grunnskole eller videregående skole, og har generell studiekompetanse og fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Faglig innhold i kurset: Grunnleggende organisk kjemi, organiske stoffers nomenklatur, oppbygning, egenskaper og bruk, næringsmidler, plastmaterialer og kjemididaktikk knyttet til organisk kjemi. Kurset er tilpasset læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og Vg1.

Publisert 18. juli 2015 12:11 - Sist endret 18. okt. 2017 13:35