Alkaliske batterier

De alkaliske batteriene ble først introdusert på 1960-tallet og er sett på som arvtageren til brunstensbatteriene, men utfasingen har tatt tid selv om teknologien ikke er så forskjellig.

Den store forskjellen er at mens zink-karbonbatteriene bruker en noe sur elektrolytt, så bruker de alkaliske batteriene en svært basisk elektrolytt (kaliumhydroksid). Fordelen er at anoden, sink metallet, ikke lenger er like utsatt for korrosjon.

De alkaliske batteriene består av en katode laget av manganoksid (MnO2) fra en elektrolytisk prosess i stedet for naturlig forekommende for å sikre rent og stabilt materiale. Dette er blitt spesielt viktig etter at kvikksølv er tatt ut av batteriene. Kvikksølvet hjalp til å gjøre sinken mer tilgjengelig for elektrisk oksidasjon, mens den også bremset birekasjoner som dannelse av hydrogengass. En kompenserer dette i dag ved å bruke svært rene materialer, men det øker også kostnaden. Anoden er også i dette batteriet sinkmetall, men i stedet for å utgjøre en del av beholderen til batteriet, blir sinket brukt i form av finkornet pulver. Dette gir en stor overflate og gjør det mulig å bruke batteriet til strømkrevende utstyr. I dette området har det skjedd en liten revolusjon i utholdenhet for disse batteriene, og en kan i dag få batterier som er tilpasset forskjellige strømkrav. Derfor kan det være lurt å velge forskjellige batterier i kamera og mp3-spilleren.

Også for dette batteriet er kjemien avhengig av hvor stor effekt en krever av batteriet. Ved hurtig utlading kan kjemien grovt sett beskrives som:

Zn + 2MnO2 + 2H2O = 2MnOOH + Zn(OH)2

Ved moderate strømbehov blir kjemien:

2Zn + 3MnO2 = Mn3O4 + 2ZnO

De forskjellige reaksjonene ved hurtig og moderat utlading viser igjen at det er viktig å bruke rett batteri til rett formål, spesielt siden kjemien ved hurtig utlading kun gir 75 % av den mulige energien i forhold til ved moderat effekt.

Cellepotensialet i et ferskt batteri er mellom 1.5 og 1.65 V og spenningen faller nesten jevnt med bruken slik at det er lett å følge med på hvor mye effekt som er igjen i batteriet.

Av Ola Nilsen
Publisert 23. nov. 2010 12:47 - Sist endret 26. nov. 2010 14:35