print logo

Kjemisk Fagutvalg

Kjemisk fagutvalg, KFU, er kontaktorgan mellom studentene og instituttet, og velger medlemmer til instituttets styrer og utvalg.

Labfrakker

Vi selger labfrakker i mange forskjellige størrelser hvor alle har ermer i full lengde og er en god sikkerhet under lab. Skriv inn ditt navn og betal i forkant. 

Lesesal

KFU tilbyr lesesalsplass til studenter ved kjemisk institiutt. Bruk lenken under for å søke på en av våre lesesalsplasser.

Husk å søke om plass til vårsemesteret før onsdag 20. Januar! 

Bokskap

KFU disponerer bokskap til de studenter som måtte ønske dette. De er plassert på studentområdet i vestfløyen. Det koster 10,- i semesteret. For å søke på bokskap, vennligst se søknadsskjema. Det tilbys også labfrakkskap. Benytt samme søknadsskjema.

Reglement for bruk av bokskap finner du her: Reglement for bruk av bokskap

Neste møte:

Referat fra siste møter:

Kontakt

Fagutvalget:
Epost:fagutvalget[æt]kjemi.uio.no
Kontortid:
Fredag 10-12

Leder:
Ingrid Marie Bergh Bakke
Epost:imbakke[æt]kjemi.uio.no
tlf: 97516354

Styret

Leder:
Ingrid Marie Bergh Bakke

Nestleder:
Ago Mrša

Økonomiansvarlig:
Sindre Rannem Bilden

Sekretær:
Anja Maria Aardal

Styremedlemmer:
Camilla Hoksrød
Aleksander A. Elstad
Kevin Chiem
Anja Maria Aardal

Representanter i utvalgene

Instituttstyret:
Ingrid Marie Bergh Bakke og Ago Mrša

Studie & Utdanning (SU):
Camilla Hoksrød, Aleksander A. Elstad og Anja Maria Aardal

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU):
N/A

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU):
Kevin Chiem

Øvrige ansvarsområder

Faddersjefer:
Ago Mrša og Jarand Waage Kleppa

Bokskapansvarlig:
Camilla Hoksrød

Labfrakkansvarlig:
Sindre Rannem Bilden

Lesesalsansvarlig:
N/A

Webansvarlig:
Aleksander A. Elstad