Kjemisk Fagutvalg

Kjemisk Fagutvalg (KFU) er kontaktorgan mellom studentene og instituttet og velger medlemmer til instituttets styrer og utvalg.

Arbeidsplan for KFU våren 2017

  • Innføre PDF som et universelt gyldig leveringsformat på Kjemisk institutt
  • Publisering av løsningsforslag til eksamenssett for emner på bachelornivå
  • Bedre progresjonsoversikten i emner
  • Eksamenshjelp i grunnfag
  • Andre faglige arrangementer
  • Jobbe for at KJM-MENA4010 slutter å være obligatorisk i kjemimastergraden eller at det opprettes flere moduler for å få et jevnere tilbud for de ulike retningene
  • Promotering av LaTeX-kurs
  • KFU: Designe nytt motiv til labfrakkene til MENA-programmet i samarbeid med Menageriet
  • Kari Anne Andersen: Delta i tørriscurling
  • Erlend Hall: Professor teaching excellence 

Labfrakker

Vi selger labfrakker i mange forskjellige størrelser hvor alle har ermer i full lengde og er en god sikkerhet under lab. Skriv inn ditt navn og betal i forkant. 

Lesesal

KFU tilbyr lesesalsplass til studenter ved Kjemisk institutt. Bruk lenken under for å søke på en av våre lesesalsplasser.

Reglement for lesesalplass

Bokskap

KFU disponerer bokskap eller labfrakkskap til de studenter som måtte ønske dette. De er plassert på studentområdet i vestfløyen. Det koster 10,- i semesteret.

Reglement for bruk av bokskap

IT-ressurser

Benytter du deg av alle IT-tilbudene til Universitetet i Oslo, som StudentWeb, Fronter, Webmail eller UiOs programkiosk hvor du gratis kan benytte deg av programmer som Photoshop?

Vi i KFU har samlet alt dette på ett sted. Du finner det her: IT-Ressurser

Kontakt

Fagutvalget:
fagutvalget[æt]kjemi.uio.no

Leder:
Bjørn Gading Solemsli
bjorngso@uio.no
483 09 596

Kontortid
Fredag 14:15-16:00

Styret

Leder:

Bjørn Gading Solemsli

Nestleder:

Anna Grutle Aasebø

Økonomiansvarlig:

Stian Simonsen

Sekretær:

Camilla Larsen

Styremedlemmer:

Magnus Reiersen

Kristoffer Grimstverdt

Kine Dyrkorn

Stine Roen

Benjamin Mielow

Erika Gray
 

Utvalgsrepresentanter

Instituttstyret:

Bjørn Gading Solemsli og Anna Grutle Aasebø

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU):

Kristoffer Grimstverdt

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU):

Stine Roen

Tilsettingsutvalget:
Anna Grutle Aasebø

Øvrige ansvarsområder

Bokskapansvarlig:
Magnus Reiersen

Labfrakkansvarlig:
Kristoffer Grimstverdt

Lesesalsansvarlig:
Kine Dyrkorn

Webansvarlig:
Stine Roen

Foredragsansvarlig:
Anna Grutle Aasebø

Sosialromansvarlig:
Benjamin mielow

Vaffelansvarlig:
Erika Gray og Magnus Reiesen

Mentoransvarlig

Anna Grutle Aasebø

Musikkromsansvarlig

Bjørn Gading Solemsli

Postmester

Erika Gray