print logo

Kjemisk Fagutvalg

Kjemisk fagutvalg, KFU, er kontaktorgan mellom studentene og instituttet, og velger medlemmer til instituttets styrer og utvalg.

Forkurs i kjemi

Uke 35 arrangerer KFU forkurs i kjemi. Det kreves ingen påmelding til forkurset.

Forkurset løper alle dager, og hver dag har et nytt tema. Det vil være 1 time forelesning etterfulgt av 1 time oppgaveløsning.

Mandag 24.08:
Forelesning 13:15-14:00, Rom V346
Oppgaveløsning 16:15-18:00, Seminarrom Avogadro

Tirsdag 25.08:
Forkurs 13:15-16:00, Aud. 2

Onsdag 26.08:
Forkurs 09:15-12:00, Aud. 2

Torsdag 27.08:
Forkurs 13:15-16:00, Aud. 1

Fredag 28.08:
Forkurs 09:15-12:00, Seminarrom Curie

Labfrakker

Vi selger labfrakker i mange forskjellige størrelser hvor alle har ermer i full lengde og er en god sikkerhet under lab.

Prøving av labfrakk
Labfrakk kan prøves og bestilles på KFU-kontoret ved hovedinngangen følgende dager:
Tirsdag 25.08, 14:15-16:00
Torsdag 27.08, 12:15-14:00
 

Det vil sendes ut en email til alle som har prøvd labfrakker og registrert seg når labfrakkene kan hentes.

Lesesal

KFU tilbyr lesesalsplass til studenter ved kjemisk institiutt. Bruk lenken under for å søke på en av våre lesesalsplasser.

Bokskap

KFU disponerer bokskap til de studenter som måtte ønske dette. De er plassert på studentområdet i vestfløyen. Det koster 10,- i semesteret. For å søke på bokskap, vennligst se søknadsskjema. Det tilbys også labfrakkskap. Benytt samme søknadsskjema.

Reglement for bruk av bokskap finner du her: Reglement for bruk av bokskap

Neste møte:

Referat fra siste møter:

Kontakt

Fagutvalget:
Epost:fagutvalget[æt]kjemi.uio.no
Kontortid:
Fredag 10-12

Leder:
Ingrid Marie Bergh Bakke
Epost:imbakke[æt]kjemi.uio.no
tlf: 97516354

Styret

Leder:
Ingrid Marie Bergh Bakke

Nestleder:
Ago Mrša

Økonomiansvarlig:
Sindre Rannem Bilden

Sekretær:
Anja Maria Aardal

Styremedlemmer:
Camilla Hoksrød
Aleksander A. Elstad
Emilie Løberg
Jarand Waage Kleppa
Anja Maria Aardal

Representanter i utvalgene

Instituttstyret:
Ingrid Marie Bergh Bakke og Ago Mrša

Studie & Utdanning (SU):
Camilla Hoksrød, Aleksander A. Elstad og Anja Maria Aardal

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU):
Jarand Waage Kleppa

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU):
Emilie Løberg

Øvrige ansvarsområder

Faddersjefer:
Ago Mrša og Jarand Waage Kleppa

Bokskapansvarlig:
Camilla Hoksrød

Labfrakkansvarlig:
Sindre Rannem Bilden

Lesesalsansvarlig:
Jarand Waage Kleppa

Webansvarlig:
Aleksander A. Elstad