Kjemisk Fagutvalg

Kjemisk Fagutvalg, KFU, er kontaktorgan mellom studentene og instituttet, og velger medlemmer til instituttets styrer og utvalg.

Arbeidsplan for KFU 2016

 • Bedre tilgang til studiekonsulent
 • Bedre tilgang til programvare som tilrettelegger for beregninger
 • Innføre PDF som et universelt gyldig leveringsformat pa Kjemisk institutt
 • Publisering av løsningsforslag til eksamenssett for emner på bachelornivå
 • Bedre progresjonsoversikten i emner
 • Promotering av LaTeX-kurs
 • Promotere KFU
 • Oppdatere hjemmesider og Facebook
 • MaKE-dagene
 • Bra miljø
 • Vaffeldag
 • Faddergruppeaktiviteter etter fadderuka
 • Oppdatere kjemihåndboka
 • Labfrakksalg
 • Eksamenshjelp i grunnfag
 • Andre faglige arrangementer

Labfrakker

Vi selger labfrakker i mange forskjellige størrelser hvor alle har ermer i full lengde og er en god sikkerhet under lab. Skriv inn ditt navn og betal i forkant. 

Lesesal

KFU tilbyr lesesalsplass til studenter ved kjemisk institiutt. Bruk lenken under for å søke på en av våre lesesalsplasser.

Bokskap

KFU disponerer bokskap eller labfrakkskap til de studenter som måtte ønske dette. De er plassert på studentområdet i vestfløyen. Det koster 10,- i semesteret.

Reglement for bruk av bokskap

IT-ressurser

Benytter du deg av alle IT-tilbudene til Universitetet i Oslo, som StudentWeb, Fronter, Webmail eller UiOs programkiosk hvor du gratis kan benytte deg av programmer som Photoshop?

Vi i KFU har samlet alt dette på ett sted. Du finner det her IT-Ressurser

Kontakt

Fagutvalget:
fagutvalget[æt]kjemi.uio.no

Leder:
Anja Maria Aardal
anjamaa[æt]student.matnat.uio.no
901 08 617

Kontortid
Mandag 12-14
Torsdag 10-12

Styret

Leder:
Anja Maria Aardal

Nestleder:
Karoline Sjøen Andersen

Økonomiansvarlig:
Christian Sant Gjermestad

Sekretær:
Sindre Rannem Bilden

Styremedlemmer:
Mirna Porobic
Marcus Lima
Maria Sande
Aleksander A. Elstad

Utvalgsrepresentanter

Instituttstyret:
Anja Maria Aardal og Aleksander A. Elstad

Studie & Utdanning (SU):
Christian Sant Gjermestad, Maria Sande og Sindre Rannem Bilden

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU):
Mirna Porobic

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU):
Marcus Lima

Tilsettingsutvalget:
Karoline Sjøen Andersen

Øvrige Ansvarsområder

Faddersjefer:
Anja Maria Aardal og Kari Anne Andersen

Bokskapansvarlig:
Mirna Porobic

Labfrakkansvarlig:
Christian Sant Gjermestad

Lesesalsansvarlig:
Maria Sande

Webansvarlig:
Aleksander A. Elstad

Foredragsansvarlig:
Sindre Rannem Bilden

Sosialromansvarlig:
Karoline Sjøen Andersen