Kjemisk Fagutvalg

Kjemisk Fagutvalg (KFU) er kontaktorgan mellom studentene og instituttet og velger medlemmer til instituttets styrer og utvalg.

Arbeidsplan for KFU våren 2017

  • Innføre PDF som et universelt gyldig leveringsformat på Kjemisk institutt
  • Publisering av løsningsforslag til eksamenssett for emner på bachelornivå
  • Bedre progresjonsoversikten i emner
  • Eksamenshjelp i grunnfag
  • Andre faglige arrangementer
  • Jobbe for at KJM-MENA4010 slutter å være obligatorisk i kjemimastergraden eller at det opprettes flere moduler for å få et jevnere tilbud for de ulike retningene
  • Promotering av LaTeX-kurs
  • KFU: Designe nytt motiv til labfrakkene til MENA-programmet i samarbeid med Menageriet
  • Kari Anne Andersen: Delta i tørriscurling
  • Erlend Hall: Professor teaching excellence 

Labfrakker

Vi selger labfrakker i mange forskjellige størrelser hvor alle har ermer i full lengde og er en god sikkerhet under lab. Skriv inn ditt navn og betal i forkant. 

Lesesal

KFU tilbyr lesesalsplass til studenter ved Kjemisk institutt. Bruk lenken under for å søke på en av våre lesesalsplasser.

Reglement for lesesalplass

Bokskap

KFU disponerer bokskap eller labfrakkskap til de studenter som måtte ønske dette. De er plassert på studentområdet i vestfløyen. Det koster 10,- i semesteret.

Reglement for bruk av bokskap

IT-ressurser

Benytter du deg av alle IT-tilbudene til Universitetet i Oslo, som StudentWeb, Fronter, Webmail eller UiOs programkiosk hvor du gratis kan benytte deg av programmer som Photoshop?

Vi i KFU har samlet alt dette på ett sted. Du finner det her: IT-Ressurser

Kontakt

Fagutvalget:
fagutvalget[æt]kjemi.uio.no

Leder:
Karoline Sjøen Andersen
karosa@uio.no
414 08 350

Kontortid
Fredag 14:15-16:00

Styret

Leder:

Karoline Sjøen Andersen

Nestleder:

Bjørn Solemsli

Økonomiansvarlig:

Stian Mo Hagen

Sekretær:

Mirna Porobic

Styremedlemmer:

Magnus Reiersen

Jørn-Marcus Høylo-Rosenberg

Kine Dyrkorn

Camilla Larsen

Daniel Arnes
 

Utvalgsrepresentanter

Instituttstyret:

Karoline Sjøen Andersen og Bjørn Solemsli

Studie- og undervisningsutvalget (S&U): 

Stian Mo Hagen, Bjørn Solemsli og Kine Dyrkorn

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU):

Daniel Arnes

Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU):

Mirna Porobic

Tilsettingsutvalget:
Bjørn Solemsli

Øvrige ansvarsområder

Bokskapansvarlig:
Magnus Reiersen

Labfrakkansvarlig:
Stian Mo Hagen

Lesesalsansvarlig:
Kine Dyrkorn

Webansvarlig:
Jørn-Marcus Høylo-Rosenberg

Foredragsansvarlig:
Karoline Sjøen Andersen

Sosialromansvarlig:
Camilla Larsen

Vaffelansvarlig:
Jørn-Marcus Høylo-Rosenberg og Daniel Arnes

Mentoransvarlig

Camilla Larsen

Musikkromsansvarlig

Bjørn Solemsli

Postmester

Daniel Arnes