print logo

Kjemisk Fagutvalg

Kjemisk fagutvalg, KFU, er kontaktorgan mellom studentene og instituttet, og velger medlemmer til instituttets styrer og utvalg.

Neste møte:

Referat fra forrige møte:

Labfrakker

Labfrakker kan nå hentes på KFU sitt kontor.

OBS! Herre 58 har ikke kommet enda.

Frakker kan hentes ved avtale over mail.

 

Pris på labfrakk: 300,-

Spørsmål sendes på mail

Mail:
labfrakker@kjemi.uio.no

Skap

Personlig skap ved Kjemisk Institutt koster 10,- per semester.
Dette betales kontant med skjema til Bokskapansvarlig som finnes utenfor KFU-kontoret, og leveres i KFU's postkasse.

Musikkrom

Kjemisk Fagutvalg tilbyr lån av musikkrom!
For å låne musikkrommet må det skrives kontrakt med Musikkromansvarlig.

Mail: 
fagutvalget@kjemi.uio.no

Emne:
Musikkrom

Kontakt

Leiar:

Kristina E. Sæterdal
Epost:
krisesae@student.matnat.uio.no

tlf: 95819674
Epost fagutvalget:
fagutvalget@kjemi.uio.no

Kontortid:
Fredag 12-14

Styre:
Leiar:
Kristina E. Sæterdal

Nestleiar:
Ingrid Marie Bergh Bakke

Økonomiansvarleg:
Jostein G. Trøyflat

Sekretær:
Sindre Rannem Bilden

Styremedlem:
Camilla Hoksrød
Martine Fasting
Henriette Sjånes Berg
Kristian Weibye