Om instituttet

Kjemisk Institutt tilhøyrer det sentrale kjemimiljøet i Noreg. Her finn du eit breitt undervisningstilbod av høg kvalitet, og forsking av internasjonal toppklasse. 

Helse, miljø og tryggleik

Les beredskapsplan og informasjon om HMS ved instituttet.

Samarbeid

Samarbeid med Kjemisk institutt

Forskingssamarbeid

Kontakt Kjemisk institutt

Kjemisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1033 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (47) 22 85 54 46
E-post: ekspedisjonen@kjemi.uio.no
 

Kontakt i ein naudsituasjon

Arrangement

22 mars
08:30, Georg Sverdrups hus: Undervisningsrom 2
22 mars
09:00, Seminarrom U36, Helga Engs hus
12 apr.
09:00, Fysikkbygningen, Origo (V176)
26 apr.
08:30, Vilhelm Bjerknes hus: seminarrom 123