Om instituttet

Kjemisk Institutt tilhøyrer det sentrale kjemimiljøet i Noreg. Her finn du eit breitt undervisningstilbod av høg kvalitet, og forsking av internasjonal toppklasse. 

Organisasjon

Jobb på Kjemisk institutt

Error: Could not fetch object for cache entry with key "http://uio.easycruit.com/feed.rss?search_department_id=64291".

SMN:

Error: Could not fetch object for cache entry with key "http://uio.easycruit.com/feed.rss?search_department_id=64296".

Helse, miljø og tryggleik

Les beredskapsplan og informasjon om HMS ved instituttet.

Samarbeid

Samarbeid med Kjemisk institutt

Forskingssamarbeid

Kontakt Kjemisk institutt

Kjemisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1033 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (47) 22 85 54 46
E-post: ekspedisjonen@kjemi.uio.no
 

Kontakt i ein naudsituasjon

Arrangement

28 apr.
10:15, Aud. 3, Kjemibygningen
28 apr.
13:15, Aud. 2, Kjemibygningen
05 mai
14:15, V205, Kjemibygningen