Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

 • michael1 Prøveforelesning: Michael Getz 4. okt. 2017 10:15

  M.Sc. Michael Getz ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

  "Thin-film materials for novel application in memory Devices”

 • michael1 Disputas: Michael Getz 4. okt. 2017 13:15

  M.Sc. Michael Getz vil forsvare sin avhandling for graden PhD:

  "Design and Growth of Luminescent Thin Films by Atomic Layer Deposition "

 • malte_nielsen Prøveforelesning: Malte Nielsen 6. okt. 2017 10:15

  M.Sc. Malte Nielsen ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

  "Production of methanol from CO2 or CH4: from fundamentals to practice”

 • Prøveforelesning: Fabian Leonardo Martinez Bernal 6. okt. 2017 10:15

  M.Sc. Fabian Leonardo Martinez Bernal ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

  "Orbital ordering in perovskite oxides”

 • malte_nielsen Disputas: Malte Nielsen 6. okt. 2017 13:15

  M.Sc. Malte Nielsen vil forsvare sin avhandling for graden PhD:

  "Computational Investigations of the Framework in Zeolite Catalysts - From Crystal Growth to Deactivation"