UiO:200

Tidligere

Tid og sted: 21. mai 2011, Blindern

Moderne kjemi er et spennende fag med enorme muligheter til å håndtere problemstillingene som klimaendringene byr på. Kjemi løser også globale utfordringer som knapphet på mat, vann, ren luft og energi.