Vernombud

Verneombudene er kontaktpersoner for ansatte og studenter i verne- og miljøsaker og skal ivareta deres interesser i slike saker. Ledende verneombud koordinerer verneombudenes arbeid.

Valgperiode: 2017 - 2019

Verneområde Verneombud
Bioanalytisk kjemi Marita Clausen
Biomolekyler mm Helen Vikdal Thorbjørnsrud
Soft matter Josefine Eiso
Miljøvitenskap Thomas Mikoviny
Syntese + Katalyses laboratorier for organisk kjemi + polymerkjemi’s lokaler i østfløy Dirk Petersen
Katalyse (unntatt laboratorier med organisk kjemi). Sigurd Øien-Ødegaard
Funksjonelle uorganiske materialer David Wragg
Verkstedene Behzad Foroughinejad
Sentrallager+ administrasjon Per Olav Kvernberg
SMN + FERMIO i Forskningsparken Tor S. Bjørheim
Laboratorieundervisningssalene +auditoriene Massoud Kaboli
Skolelaboratoriet Karoline Fægri
Teoretisk kjemi Simen Reine

Ledende verneombud: Behzad Foroughinejad.

Publisert 3. mars 2011 15:23 - Sist endret 9. nov. 2017 15:29