Kontakt Kjemisk institutt

Studiehenvendelser

Studieadministrasjonen

Presse, publikum

Instituttleder Jo Døhl  

Generelle henvendelser

Ekspedisjonskontoret, rom VU 18

Åpningstid:  kl. 09.00 - 11.30 og 12.30 - 15.00     

Telefon:  228 55446

E-post: ekspedisjonen@kjemi.uio.no

 

Henvendelser i en nødsituasjon

Viktige telefonnummer

 

Instituttledelsen

Instituttleder Jo Døhl                                                             

Kontorsjef  Line Altern Halvorsen Valbø

 

 

 

Publisert 18. okt. 2010 11:44 - Sist endret 28. juni 2016 10:12