Kjemisk institutt i sosiale medier

Bruk taggen #kjemiunioslo når du deler. 

Youtube

Siste video:

Se alle våre videoer

Siste blogginnlegg

 • reaktorglow Partikler raskere enn lys

  Skrevet av Emil Herman Frøen

  KJM3900 prosjektoppgave våren 2017

  Når man ser på bilder av kjernereaktorer i operasjon, vil reaktoren gjerne være omgitt av et tydelig blått lys. Men strålingen fra kjernereaktorer burde ikke være synlig til menneskers øyne, samme hvor intens den er. Så hvor kommer dette lyset fra?

  Miljøvitenskapbloggen - Kjemisk institutt
 • Et blikk under overflaten

  Skrevet av Astrid Hermansen

  KJM3900 prosjektoppgave våren 2017

  Et fly utsettes for store belastninger, spesielt ved takeoff og landing. Det er derfor viktig at det utføres regelmessige kontroller av flyet for sprekker eller materialfeil som kan føre til tretthetsbrudd. Dersom det ikke gjøres kan det ha fatale konsekvenser. På samme måte kan en sveiseforbindelse med innvendige- eller volumfeil være en farlig og dyr affære dersom den ikke holder mål.

  Miljøvitenskapbloggen - Kjemisk institutt
 • aolofsson Datering med Fisjonsprodukter

  Skrevet av Andreas Connor Olofsson

  KJM3900 prosjektoppgave våren 2017

  Cesium-137 er en av de radioaktiv isotope til cesium og et biprodukt fra atomvåpen, atomkraftverk og ulykker knyttet til slike installasjoner. Der fisjonen av tunge radioaktive isotoper slik som thorium, uran og plutonium produserer ca. 6 % Cesium-137 [1] totalt for seg under sine reaksjoner. Alt dette cesium-137 som produseres fra slike prosesser gir opphav til potensielle helseproblemer for mennesker dersom man blir utsatt for store doser radioaktiv stråling. Ulykker som skjedde hos Chernobyl og Fukushima økte mengden cesium-137 som fantes i atmosfæren betraktelig, men skapte flere radioaktive tracers og et tydelig skille som nå kan brukes til datering.

  Miljøvitenskapbloggen - Kjemisk institutt

Våre bloggere

Miljøvitenskapbloggen

DIATECH@UiO endringsmiljø

Forsker Simen Kvaal ved CTCC er en av bloggerne på kollokvium.no

Svein Stølen, Tidligere instituttleder, Kjemisk institutt