Rolf David Vogt

Professor - Miljøvitenskap
Bilde av Rolf David Vogt
English version of this page
Telefon +47-22855696
Mobiltelefon +47-90615415
Rom V124
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1033 0315 OSLO
Andre tilknytninger Kjemisk institutt

Faglige interesser

Vår miljøforskning er tverrfaglig, der vi bruker vår kjemikunnskap, kjemiske analyseverktøy og statistikk sammen med modellering/simulering for, i samarbeid med andre naturvitere og samfunnsvitere, å generere kunnskap for en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser.

Det vi gjør er å studere de hydro-, bio- og geo-kjemiske prosessene som styrer utvasking og transport av kjemiske stoffer fra jord til ferskvann.

Mer konkret forsker vi på overgjødsling (eutrofiering), effekter av klimaendringer på vannkvalitet, fraksjonering/spesiering av tungmetaller (spesielt Hg) for å forstå deres transport og mobilitet fra jord til vann, og egenskapene og rollen til naturlig løst organisk materiale (humus). Studiene foregår i stor grad i Kina, sentral Asia, Øst Europa og Afrika.

Undervisning

Bakgrunn

Jeg har tidligere forsket mye på effekter av langtransporterte forurensinger og sur nedbør i Norge, Kina og Polen, og da spesielt på tungmetaller og utvaskning og transport av aluminium. Allerede på slutten av 1980 tallet begynte vi å studere miljøproblemene i Kina og i Polen.

Verv

Samarbeid

Innen Gruppen for Miljøanalyse har daglig samarbeid med kjemisk analytikere og kobler på den måten høy kompetanse innen analytisk kjemi med analytiske utfordringer innen konkrete miljøfaglige problemstillinger. Vår tverrfaglige forskning foregår i samarbeid med alle Miljøforskningsinstituttene på CIENS, og da spesielt NIVA og NIBR og forskningsmiljøet på Ås (UmB-IPM, Skog og Landskap, BioForsk etc.). Vi forsker på vann sammen med en rekke kolleger på Institutt for Geofag og Biologisk Institutt.Gjennom å lede SINCIERE har vi har et bredt samarbeid med en lang rekke kolleger ved UiO og Norske forskningsinstitutter som forsker på miljøproblemene i Kina. I Kina har vi et nært samarbeid med bl.a. det Kinesiske Vitenskaps Akademi (CAS) og deres forskningsinstitutter, spesielt Research Centre for Eco-Environmental Sciences (RCEES).

Utvalgte linker til samarbeid
UiOUiO:Institutt for Geofag, UiO: Institutt for biovitenskapUiO: Tema KinaUiO: Tema Miljø
CIENS: NIVA, NIBRNILUNINACICERO
Ås: UMB:IPM,  NIBIO
Kina: SINCIEREKinesiske Vitenskaps Akademi (CAS)RCEES
Polen: Inst. of Botany-CAS
Bulgaria: Trakia University
Malawi: University of Malawi

Emneord: Biogeokjemi, Eutrofiering, Vannforurensing, Jordkjemi, Miljøanalyse, Klima og Miljø, Miljøkjemi, Naturlig Organisk Materiale, Kina, Sur Nedbør, Tungmetaller

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • de Wit, Heleen; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg & Vogt, Rolf David (2017). The role of DOM in catchment and lake mercury cycling in a boreal lake catchment.
 • Francés, Elena Martínez & Vogt, Rolf David (2017). Biodegradability and Spectroscopic Properties of Dissolved Natural Organic Matter Fractions Linked to Hg and MeHg Transport and Uptake .
 • Haaland, Alexander & Vogt, Rolf David (2017). Characteristics and Bioavailability of Dissolved Natural Organic Matter in a Boreal Stream during Storm Flow .
 • Kallenborn, Roland; Sydnes, Leiv K.; Vogt, Rolf David & Borgå, Katrine (2017). Kan vi få en fremtid uten forurensning fra kjemikalier? . Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Mohr, Christian Wilhelm; Vogt, Rolf David; Andersen, Tom & Wibetoe, Grethe (2017). The Role of Natural Organic Matter and Phosphorus in a Changing Environment .
 • Vogt, Rolf David (2017). Biogeochemistry in the Anthropocene - changes in the environmental pressures causes societal challanges.
 • Vogt, Rolf David (2017). Effekter av miljøendringer på transport av fosforfraksjoner – Tiltakseffekter reduseres av miljøendringer.
 • Vogt, Rolf David; Håland, Alexander; Mohr, Christian Wilhelm & Gebreslasse, Yemane Kidanu (2017). Biodegradation.
 • Vogt, Rolf David; Reiersen, Lars-Otto & Jemterud, Torkild (2017, 29. juni). Miljøgifter i Arktis . [Radio].  EKKO.
 • Barton, David Nicholas; Andersen, Tom; Bergland, Olvar; Engebretsen, Alexander Melvold; Moe, S. Jannicke; Orderud, Geir; Tominaga, Koji; Romstad, Eirik & Vogt, Rolf David (2016). A trans-disciplinary systems approach to understanding, predicting and managing lake eutrophication, In Zachary P. Neal (ed.),  Handbook of Applied System Science.  Routledge.  ISBN 978-0-415-84332-4.  Part II: Environment and Sustainability.
 • Haaland, Ståle; Eikebrokk, Bjørnar; Kitterød, Nils-Otto; Riise, Gunnhild & Vogt, Rolf David (2016). GIS in NOM modelling, with examples from a small lake in Norway. NOMiNOR project.
 • Haaland, Ståle; Eikebrokk, Bjørnar; Riise, Gunnhild & Vogt, Rolf David (2016). GIS approach in forecasting NOM in lakes. NOMiNOR project.
 • Haaland, Ståle; Eikebrokk, Bjørnar; Riise, Gunnhild & Vogt, Rolf David (2016). The NOMiNOR project – future natural organic matter (NOM) concentrations in Northern raw water sources.
 • Lu, Xueqiang; Zhou, Bin; Vogt, Rolf David; Seip, Hans Martin; Xin, Zhiwei & Ekengren, Östen (2016). Rethinking China’s water policy: the worst water quality despite the most stringent standards . Water international.  ISSN 0250-8060.  41(7), s 1044- 1048 . doi: 10.1080/02508060.2016.1219188
 • Mulder, Jan; Zhu, Jing; Dörsch, Peter; Yu, Longfei; Zhang, Xiaoshan; Wang, Zhangwei; Duan, Lei; Wang, Yanhui; Vogt, Rolf David; Larssen, Thorjørn & Stolte, Jannes (2016). N saturation, denitrification and N2O emission in subtropical forest, S. China.
 • Røsjø, Bjarne & Vogt, Rolf David (2016, 23. februar). Renere nedbør gjorde innsjøen mer forurenset. [Internett].  Titan.uio.no.
 • Røsjø, Bjarne & Vogt, Rolf David (2016, 10. februar). Sur nedbør beskyttet mot giftig kvikksølv. [Internett].  Titan.uio.no.
 • Røsjø, Bjarne; Vogt, Rolf David & Seip, Hans Martin (2016, 19. februar). Kineserne er fortsatt sinte over nobelprisen. [Internett].  titan.uio.no.
 • Røsjø, Bjarne; Vogt, Rolf David & Seip, Hans Martin (2016, 22. januar). Kinesiske miljøforskere beskylder Norge for dobbeltmoral. [Internett].  Titan.uio.no.
 • Shafia, Iftekhar & Vogt, Rolf David (2016). Factors explaining the effect of photo-oxidation of DNOM.
 • Vogt, Rolf David (2016). Andre Forurensninger , I: Norges Forskningsråd (red.),  Synteserapport Norsk miljøforskning mot 2015.  Norges Forskningsråd.  Andre Forurensninger.  s 58 - 60
 • Vogt, Rolf David (2016). Drivers of DNOM spatial and temporal variation.
 • Vogt, Rolf David (2016). Seksjon for Miljøvitenskap.
 • Vogt, Rolf David (2016). The role of DNOM in governing methyl-Hg levels.
 • Vogt, Rolf David; Gao, Pingchuan; Hessen, Dag Olav & Haaland, Ståle (2016). Effect of solar radiation on Dissolved Natural Organic Matter .
 • Vogt, Rolf David; Haaland, Ståle & Riise, Gunnhild (2016). Unravelling factors explaining trends in DOM.
 • Vogt, Rolf David & Selstø, Ragnhild Sofie (2016, 12. oktober). Stenges ute av kinesiske mur.  Universitas.
 • Zhou, Bin; Vogt, Rolf David; Lu, Xueqiang & Xu, Chong-Yu (2016). Assessments through field studies, experiments and modelling of potential risk for phosphorus loss from an agricultural watershed .
 • Zhou, Bin; Vogt, Rolf David; Xu, Chong-Yu & Lu, Xueqiang (2016). Assessments through field studies, experiments and modelling of potential risk for phosphorus loss from an agricultural watershed.
 • Foseid, Lena; Vogt, Rolf David; Nielsen, Claus Jørgen; Lundanes, Elsa & Gundersen, Cathrine Brecke (2015). Determination of MEA-nitramine in Soil Water and Assessing the Sorption Potential of MEAnitramine to Soil.
 • Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Larssen, Thorjørn & Vogt, Rolf David (2015). Mercury in boreal freshwater fish – factors and processes governing increasing concentrations .
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Foseid, Lena; Zhu, Liang; Lundanes, Elsa & Vogt, Rolf David (2015). Sorption potential of Nitramines to soils - Methodical challenges using LC-MS/MS.
 • Haaland, Ståle Leif; Eikebrokk, Bjørnar; Kitterød, Nils-Otto; Riise, Gunnhild & Vogt, Rolf David (2015). NOM catchment modeling.
 • Kapusta, Pawel; Szarek-Lukaszewska, Grazyna & Vogt, Rolf David (2015). Physiochemical and biological Properties of soil in the prevailing types of plant communities in the Olkusz mining region, In Barbara Godzik (ed.),  Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region.  W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.  ISBN 978-83-62975-25-9.  13.  s 269 - 292
 • Mohr, Christian Wilhelm; Ojwando, Wycliffe Omondi; Vogt, Rolf David; Andersen, Tom & Røyset, Oddvar (2015). Passive Sampling of Dissolved Reactive Phosphorus (DRP) & Low-Molecular-Weight Organic Phosphorus (LMWOP) by Diffusive Gradients in Thin Films.
 • Mohr, Christian Wilhelm & Vogt, Rolf David (2015). Solution to acid rain pollution and the onset of eutrophication: A geochemical modelling explanation.
 • Mohr, Christian Wilhelm; Vogt, Rolf David; Røyset, Oddvar; Andersen, Tom & Parekh, Neha (2015). An in-depth assessment into simultaneous monitoring of dissolved reactive phosphorus (DRP) and low-molecular-weight organic phosphorus (LMWOP) in aquatic environments using DGTs.
 • Rosales, Said Yemille Ortega & Vogt, Rolf David (2015). Effect of Size Distribution and Fe (Iron) Fractionation of Natural Organic Matter on Fluorescence and UV/VIS Spectroscopy.
 • Tidemann, Grethe; Vogt, Rolf David & Kveseth, Kari (2015, 24. april). Kina stoppet norsk-kinesisk miljøkonferanse.  Uniforum.
 • Vogt, Rolf David (2015). Hvorfor trenger vi kjemikunnskap for å redde miljøet?.
 • Vogt, Rolf David (2015). Hvorfor trenger vi kjemikunnskap for å redde miljøet?.
 • Vogt, Rolf David (2015). Hvorfor trenger vi kjemikunnskap til å redde miljøet?.
 • Vogt, Rolf David (2015). Role of Fe on proxies of DNOM quality.
 • Vogt, Rolf David (2015). SinoTropia - Watershed Eutrophication management in China through system oriented process modelling of Pressures, Impacts and Abatement actions.
 • Vogt, Rolf David (2015). Sinotropia - Watershed Eutrophication management in China through system oriented process modelling of Pressures, Impacts and Abatement actions.
 • Vogt, Rolf David; An, Wei; Andersen, Tom; Bin, Zhou; Deng, Xiaowen; Jiahua, Pan; Johnsen, Rigmor Kristin; Lu, Xueqiang; Luo, Jing; Meng, Li; Ming, Su; Mohr, Christian Wilhelm; Naustdalslid, Jon; Orderud, Geir; Peng, Qimin; Røyset, Oddvar; Tian, Binghui; Tominaga, Koji; Wang, Ting; Wibetoe, Grethe & Yang, Min (2015). SinoTropia - Watershed Eutropication management in China through system oriented process modelling of pressures, impacts and abatement measures.
 • Vogt, Rolf David; Bin, Zhou; Yang, Min; Lu, Xueqiang & Orderud, Geir (2015). Drivers and pressures governing transport of phosphorous fractions.
 • Vogt, Rolf David; Haaland, Ståle Leif; Riise, Gunnhild & Eikebrokk, Bjørnar (2015). Effect on dissolved natural organic matter proxies by increased complexation with iron.
 • Vogt, Rolf David; Haaland, Ståle Leif & Rosales, Said Yemille Ortega (2015). Effect on dissolved natural organic matter proxies by increased complexation with iron.
 • Vogt, Rolf David; Haaland, Ståle & Riise, Gunnhild (2015). Data series and trends on organic matter in 6 of the NOMiNOR water sources.
 • Vogt, Rolf David & Haugnes, Gunhild M. (2015, 16. desember). Paris-avtalen: En seier for klimaforskningen . [Tidsskrift].  Titan.uio.no.
 • Vogt, Rolf David & Zhou, Bin (2015). SinoTropia Watershed Eutrophication management in China through system oriented process modelling of pressures, Impacts and Abatement actions.
 • Vogt, Rolf David; Zhou, Bin; Yang, Min; Lu, Xueqiang; Andersen, Tom & Orderud, Geir (2015). Drivers and pressures governing transport of phosphorous fractions.
 • Zhou, Bin; Vogt, Rolf David; Xu, Chong-Yu & Lu, Xueqiang (2015). Modeling of the potential phosphorus leaching risk from micro to macro scale.
 • Cornelissen, Gerard; Hale, Sarah; Mulder, Jan; Achmad, M; Alling, Vanja Karin Gunilla; Andria, Verania; Bachmann, Robert T.; Breedveld, Gijs D.; Fet, Annik Magerholm; Hamda, Mukhlis; Heikens, Alex; Kisiki, Nsamba Hussein; Lindhjem, Henrik; Manickam, Theeba; Martinsen, Vegard; Nurida, Neneng; Razak, Abdul; Rousseau, M.; Rygalska, Magdalena; Smebye, Andreas; Sparrevik, Magnus; Sørensen, Åse Lekang; Tabadepu, Heri; Trouve, M & Vogt, Rolf David (2014). Biochar on acidic agricultural lands in Indonesia and Malaysia - Final report.
 • Gundersen, Cathrine Brecke; Andersen, Tom; Lindahl, Sofia; Linke, Dirk & Vogt, Rolf David (2014). Bacterial response from exposure to selected aliphatic nitramines.
 • Joshi, Bishnu Prasad; Vogt, Rolf David; Zhou, Bin & Wibetoe, Grethe (2014). Assessment of phosphorus loss risk from soil - a case study from Yuqiao reservoir local watershed in north China.
 • Ojwando, Wycliffe Omondi; Vogt, Rolf David; Mohr, Christian Wilhelm & Wibetoe, Grethe (2014). Monitoring of phosphorous fractions – Understanding the hydrogeochemical processes governing mobilization and transfer of phosphorous in an agricultural watershed in north-eastern China.
 • Pettersen, Ellen; Vogt, Rolf David; Zhou, Bin & Wibetoe, Grethe (2014). Soil phosphorus pools and their relation to land-use and soil physiochemical properties – A case study of an agricultural watershed in north-eastern China.
 • Røyset, Oddvar; Blakset, Tomas Adler; Vogt, Rolf David; Mohr, Christian Wilhelm & Parekh, Neha Amit (2014). New DGT absorbents for dissolved inorganic and organic phosphorous compounds in water (DIP and DOP).
 • Røyset, Oddvar; Vogt, Rolf David; Mohr, Christian Wilhelm & Parekh, Neha A. (2014). Sampling of dissolved inorganic (DIP) and dissolved organic phosphorus (DOP)compounds in natural water by Diffusive Gradients in Thin-films (DGT).
 • Røyset, Oddvar; Vogt, Rolf David; Mohr, Christian Wilhelm & Parekh, Neha Amit (2014). Sampling of dissolved inorganic (DIP) and organic phosphorus (DOP) compounds in natural water by Diffusive Gradients in Thinfilms (DGT). Fulltekst i vitenarkiv
 • Shu, Jianjun & Vogt, Rolf David (2014). Interview with Rolf David Vogt: Natural,social scientists join hands to save planet . Chinese social sciences today.
 • Smebye, Andreas & Vogt, Rolf David (2014). Biochar changes the concentration and characteristics of dissolved organic matter in soil.
 • Vogt, Rolf David (2014). Hvordan bruke kjemi til å redde verden.
 • Vogt, Rolf David (2014). Miljøkjemikere redder verden.
 • Vogt, Rolf David (2014). Miljøkjemikere redder verden.
 • Vogt, Rolf David & Jianjun, Shu (2014, 04. november). Interview with Rolf David Vogt: Natural,social scientists join hands to save planet .  Chinese Social Sciences Today.
 • Vogt, Rolf David & Jianjun, Shu (2014, 04. november). Natural,social scientists join hands to save planet.  Chinese Social Sciences Today, Dialogue.
 • Vogt, Rolf David & Pileberg, Silje Iren (2014, 15. oktober). Forstår helheten i fosforproblemene stadig bedre . [Internett].  www.forskningsradet.no.
 • Wærsted, Frøydis Meen & Vogt, Rolf David (2014). The role of particles and phosphorus bound to particles in eutrophication.
 • Zhou, Bin; Vogt, Rolf David; Yang, Ming; Andersen, Tom; Orderud, Geir & Lu, Xueqiang (2014). Watershed Eutrophication management in China through system oriented process modelling of Pressures, Impacts and Abatement actions.
 • Baxter, Alexis Juliette; Mohr, Christian Wilhelm; Andersen, Tom; Junquet, Pauline & Vogt, Rolf David (2013). Impact of DNOM photo-degradation on its bioavailability in freshwater lakes.
 • Baxter, Alexis Juliette; Mohr, Christian Wilhelm; Junquet, Pauline; Vogt, Rolf David & Andersen, Tom (2013). Impact of DNOM photo-degradation on its bioavailability in freshwater lakes.
 • Desta, Ykalo Hadush & Vogt, Rolf David (2013). Characterization of Forest Soils in the Morsa Watershed in order to assess the background leaching of Phosphorus to the Eutrophic Western Vansjø Lake.
 • Mohr, Christian Wilhelm & Vogt, Rolf David (2013). Sinotropia - Watershed Eutrophication management in China through system oriented process modelling of Pressures, Impact and Abatement actions.
 • Røyset, Oddvar; Vogt, Rolf David; Mohr, Christian Wilhelm; Parekh, Neha Amit & Blakset, Tomas Adler (2013). New DGT adsorbents for inorganic and low molecular organic phosphates in water.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. nov. 2010 11:16 - Sist endret 6. apr. 2016 08:32