Mastergradseksamen: Nina Gwendolyn Reijrink

Theoretical and experimental studies of intermediates in the atmospheric degradation of imines: Degradation of methyl methanimine and N-methyl ethanimine by OH radicals”

Veiledere:

  • Armin Wisthaler
     
  • Claus J. Nielsen
     

Etter presentasjonen vil kandidaten forsvare oppgaven for mastergraden i seminarrom Curie for en eksamenskommisjon bestående av følgende personer:

  • Professor Jaan Roots, Kjemisk institutt, UiO
     
  • Dr. scient. Stig Rune Sellevåg, Forsvarets forskningsinstitutt 

Last ned fullstendig kunngjøring

Publisert 16. juni 2017 13:54 - Sist endret 16. juni 2017 13:54