kjm1001
Uke 1
Atomteori
Uke 2
Forbindelser I
Uke 3
Forbindelser II
Uke 4
Molbegrepet - kjemiske formler
Kjemiske ligninger
Uke 5
Fysikalske tilstander
Uke 6
Løsninger
Uke 7
Energi
Uke 8
Kinetikk og likevekt
Uke 9
Syrer, baser, buffere (best tatt som kontinuerlige spørsmål)
Uke 10
Redokskjemi (best tatt som kontinuerlige spørsmål)
Uke 11
Organisk kjemi I
Uke 12
Organisk kjemi II
Organisk kjemi III
Uke 13
Analyse
Uke 14
Biologisk kjemi