kjm1001
Uke 1
Atomteori
Uke 35
Atomteori
Uke 36
Forbindelser
Uke 37
Molekylær interaksjoner
Uke 38
Kjemiske beregninger
Uke 39
Organisk kjemi I: Hydrokarboner
Organisk kjemi II: Funksjonelle grupper
Uke 40
Molekylær struktur
Organisk kjemi III: Isomeri
Uke 42
Likevekter og kinetikk
Uke 43
Energi
Uke 44
Syrer, baser og buffere
Uke 45
Makromolekyler
Uke 46
Metaller i biologi
Uke 47
Kjemiske Reaksjoner I: Hydrolyse, redoks, kondensasjon
Uke 48
Kjemiske Reaksjoner II: Reaksjonsmekanismer
Uke 49
Analyse