kjm1001
Uke 1
Atomteori
Uke 2
Forbindelser og kjemiske bindinger
Uke 3
Forbindelser og interaksjoner
Uke 4
Fysikalske tilstander
Løsninger og kjemiske beregninger
Uke 5
Organisk kjemi I
Organisk kjemi II
Uke 6
Organisk kjemi III
Uke 7
Likevekt og kinetikk
Uke 9
Energi