Ac

Actinium

atomnummer: 89
gruppe: 3 (akt)
periode: 7 (akt)
atomvekt: (227)

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0 ppm

I havet
0 µg/liter

Actinium - får nitrogenet i luften til å lyse blått

Visste du at...

at actinium er så radioaktivt at det lyser blått? Det er nitrogen i luften som gir blåfargen.

Actinium gir navnet til en gruppe av 14 etterfølgende grunnstoff (grunnstoffene med atomnummer 90-103). Disse likner på actinium og kalles derfor actinidene. Disse grunnstoffene er alle radioaktive og de likner hverandre kjemisk sett. Dette fordi de alle har en elektronkon-figurasjon hvor 7s-elektronnivået er fylt. Deretter fylles gradvis 14 elektroner i 5f-skallet.

Av actinoidene er det bare thorium og uran som finnes i betydelige mengder i jordskorpen, og det er bare disse som har isotoper med tilstrekkelig lang levetid til at de kan ha bestått siden jordens opprinnelse.

Actinium er så radioaktivt at det lyser blått. Det er nitrogen i luften som gir blåfargen - radioaktiviteten eksiterer elektroner i nitrogenmolekylene. Når elektronene faller tilbake sendes det ut stråling med bølgelengde tilsvarende blått lys.

Les alt om actinium

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

  La Ce
  Ac Th
     

Vis alt om actinium

Actinium i periodesystemet

Visste du at...

V

vanadium gir noen sjødyr gult blod?

Les mer om vanadium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter