Ag

Sølv

atomnummer: 47
gruppe: 11
periode: 5
atomvekt: 107,8682

I mennesket
2 mg

I jordskorpen
0,08 ppm

I havet
0,28 µg/liter

På solen
1000,00 ppt

Sølvgruvene på Kongsberg

[Illustrasjon]

Sølvgruvene på Kongsberg

Sølvgruvene på Kongsberg ble åpnet av den dansk-norske kongen Christian IV i 1624. Totalt ble det tatt ut over 1,3 millioner kilo sølv fra disse gruvene før de ble stengt 333 år senere. Historien sier at det var to barn som gjetet kyr som oppdaget sølvet. De så det glinset i en stein der en av kyrne deres hadde brynt hornene sine. Og mens det meste av sølvet i verden total sett forekommer som sulfidmalm, hadde de to barna funnet et av de få stedene i verden hvor sølvet foreligger gedigent som rent metall. Sølvet lignet garntråder som var spunnet sammen i alle retninger. Foreldrene til barna skjønte at dette var et verdifullt funn og fant etter hvert flere sølvklumper. De smeltet om sølvet og forsøkte å selge det. Det gikk ikke bedre enn at faren ble arrestert, mistenkt for tyveri. For å slippe straff måtte han fortelle hvor funnet var gjort, og funnet tilfalt dermed kongen. Sølvet fra disse gruvene har betalt mange av de store bygningene kongen bygde i København og i Oslo i sin regjeringstid.

Sølvgruvene ligger i Saggrenda, 8 km vest for Kongsberg, og er over 2 km dype. Laveste punkt ligger 1070 meter under dagen og 560 meter under havets overflate. Dette gravearbeidet vi ser resultatet av tok selvfølgelig tid. Arbeiderne brøt seg nemlig innover i fjellet ved at et stort bål ble tent mot fjellveggen. Fjellet ble etter hvert så varmt at det slo sprekker og da kunne gruvearbeiderne hakke løs dette ytre laget. På en dag klarte gruvearbeideren å komme to fingerbredder inn i fjellet. Det blir ikke mer enn 1,5 meter i måneden.

Neste oppgave var å få malmen ut av gruva og dette innebar naturlig nok mye manuelt arbeid. Deretter begynte jopbben med å skille sølvet fra gråsteinen. Selv om de første funnene var trådsølv så var det meste gjemt som mindre korn i malmen. Til å begynne med brukte de hammer og slegge. Så gikk malmen videre til pukkverket der den ble knust, og deretter til sjeidehuset hvor den ble sortert. Etter at malmen ble sjeidet (sjeide; tysk for sortere), ble den kjørt til smeltehyttene. Der ble sølvet smeltet og helt opp i former hvor det størknet. Slik fikk man sølvbarrer.

Les alt om sølv

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Ni Cu Zn
Pd Ag Cd
Pt Au Hg

Vis alt om sølv

Sølv i periodesystemet

Nytt om sølv

Nanosølv kan gi store miljøproblemer (forskning.no)

Sølv i sokken kan fordrive tåfis. Men fortsetter dagens økning i bruken av nanosølv, kan landets matjord skades for lang tid.

Nanosølv kan drepe fisk (forskning.no)

Sølv i form av nanopartikler kan være dødelig for fisk selv ved lave konsentrasjoner.

Visste du at...

Eu

europium var det siste av syv nye grunnstoffer som ble funnet i mineralet ceritt.

Les mer om europium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter