Ag

Sølv

atomnummer: 47
gruppe: 11
periode: 5
atomvekt: 107,8682

I mennesket
2 mg

I jordskorpen
0,08 ppm

I havet
0,28 µg/liter

På solen
1000,00 ppt

Fremstilling

[Foto: Rune Selbekk, Naturhistorisk museum, UiO.]

Sølvførende gang i kalsitt.
Foto: Rune Selbekk, Naturhistorisk museum, UiO.

Selv om sølvgruvene på Kongsberg var basert på forekomster av gedigent sølv, finnes det aller meste sølvet i verden i sølvmineraler og typisk som sulfider. Argenitt (sølvglans) Ag2S, er kanskje det viktigste rene sølvmineralet.

Sølv løses ut av malmen ved å benytte den store stabiliteten til sølv-cyanid-kompleksene. Luft blåses gjennom en suspensjon av malmen i en fortynnet vandig løsning av natriumcyanid, NaCN. Sølvet blir deretter redusert fra cyanidløsningen med sink.

Rene sølvmineraler finnes, men som oftest finnes sølv sammen med kobber og bly i kobber- og blyrike mineraler (også sulfider). Sølv fremstilles derfor i stor grad som et biprodukt ved bly- og kobberproduksjonen. I denne sammenhengen benyttes en annen metode for fremstilling. Sølv i PbS (galenitt) behandles med flytende sink. Sølvet løses lettere i sink enn i bly og man får dermed en sinklegering med løst sølv og litt bly. Sinken fjernes ved destillasjon. Deretter oksideres resten (sølv og bly) med pressluft ved høy temperatur. Bly blir oksidert til blyoksid som ved temperaturene som benyttes er en smelte som kan helles av. Sølvet oksideres ikke ved høy temperatur siden Ag2O kun er stabilt ved lave temperaturer. Sølvet renses til slutt elektrokjemisk ved elektrolyse i cyanidløsninger.

Les alt om sølv

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Ni Cu Zn
Pd Ag Cd
Pt Au Hg

Vis alt om sølv

Sølv i periodesystemet

Nytt om sølv

Nanosølv kan gi store miljøproblemer (forskning.no)

Sølv i sokken kan fordrive tåfis. Men fortsetter dagens økning i bruken av nanosølv, kan landets matjord skades for lang tid.

Nanosølv kan drepe fisk (forskning.no)

Sølv i form av nanopartikler kan være dødelig for fisk selv ved lave konsentrasjoner.

Visste du at...

Re

det gikk det med 660 kg av mineralet molybdenitt for å utvinne ca ett gram rhenium like etter oppdagelsen av grunnstoffet?

Les mer om rhenium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter