Ag

Sølv

atomnummer: 47
gruppe: 11
periode: 5
atomvekt: 107,8682

I mennesket
2 mg

I jordskorpen
0,08 ppm

I havet
0,28 µg/liter

På solen
1000,00 ppt

Historie

Visste du at...

du må pusse sølvet fordi det dannes sølvsulfid på overflaten over tid. Egg er svovelrike - så ikke spis egg med sølvskje!

Sølv har vært kjent lenge og er nevnt allerede i skapelsesberetningen i det gamle testamentet. Likevel var sølv lenge et veldig sjeldent og ettertraktet metall. Dette fordi man sjelden finner sølv gedigent og disse forekomstene kunne derfor ikke dekke etterspørselen. Resultatet var at sølv i det gamle Egypt hadde større verdi enn gull. Sølv finnes nemlig hovedsaklig i form av mineraler, og da betyr det lite at forekomsten av sølv i jordskorpa er mye større enn den av gull.

[Illustrasjon: Fra De Re Metallica, av Agricola.]

Skisse av metallurgisk anno 1556.
Illustrasjon: Fra De Re Metallica, av Agricola.

I følge Agricola i De Re Metallica§, som ble publisert i 1556, ble sølv likevel tidlig utvunnet fra galenitt, blysulfid. Malmen ble varmebehandlet slik at blyoksidet (og andre uedle metallers oksider) kunne helles av som en smelte. Sølv oksideres ikke og danner i denne prosessen et fast gjennværende stoff i ovnen. Liknende fremstillingsmetoder ser ut til å ha blitt brukt så tidlig som år 3000 f.Kr.

Det var sannsynligvis en slik metode grekerne benyttet da de utnyttet de store sølvforekomstene i Laurium fra 600 til 300 f.Kr. Årlig produksjon kunne på de tider komme opp i 30 tonn pr år. Verdien av dette settes best i perspektiv når vi vet at Kongsberg sølvgruver produserte ca. 1300 tonn i løpet av 333 år og denne produksjonen var økonomisk svært viktig for det dansk-norske riket.

Men det er ikke bare i det gamle Hellas store sølvforekomster har blitt utvunnet. På 1500-tallet var aktiviteten i sentral og sør-Amerika stor - Argentina er til og med oppkalt etter grunnstoffet. Det er estimert at det ble produsert i overkant av 500 tonn sølv per år. Mye av dette Sør-Amerikanske sølvet ble brakt til Europa av spanjolene på 1500- og 1600-tallet. Det samme skjedde med en 1026 kg tung sølvklump Meksikanske indianere fant i 1820. Spanjolene hadde okkupert landet og seilte dermed klumpen hjem til Spania.

§De Re metallica er latinsk og betyr noe sånt som ´Om metallenes natur´. Boka forble den viktigste læreboken i gruvedrift i 250 år. Den ble skrevet av tyske Georg Bauer, et navn som ble latinifisert til Georgius Agricola.

Les alt om sølv

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Ni Cu Zn
Pd Ag Cd
Pt Au Hg

Vis alt om sølv

Sølv i periodesystemet

Nytt om sølv

Nanosølv kan gi store miljøproblemer (forskning.no)

Sølv i sokken kan fordrive tåfis. Men fortsetter dagens økning i bruken av nanosølv, kan landets matjord skades for lang tid.

Nanosølv kan drepe fisk (forskning.no)

Sølv i form av nanopartikler kan være dødelig for fisk selv ved lave konsentrasjoner.

Visste du at...

Er

Lasere basert på erbium benyttes medisinsk siden den har en bølgelengde som absorberes godt av vann. Dette reduserer muligheten for overoppvarming.

Les mer om erbium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter