Ag

Sølv

atomnummer: 47
gruppe: 11
periode: 5
atomvekt: 107,8682

I mennesket
2 mg

I jordskorpen
0,08 ppm

I havet
0,28 µg/liter

På solen
1000,00 ppt

I kroppen

Visste du at...

sølv har bakteriedrepende egenskaper? Derav tradisjonen med å kaste (sølv)mynter i brønner!

Sølv har ingen kjent biologisk rolle og er heller ikke giftig. De fleste sølvsalter og løsninger av disse er imidlertid giftige, og kan føre til død ved inntak. Vi blir i noen grad beskytta av magesyren (HCl) som sørger for at sølvet i stor grad felles ut som AgCl. Likevel er det grunn til å være forsiktig.

Flere matvarer inneholder målbare mengder sølv. Eksempler er så vanlige ting som mel og melk. Mennesket har dermed et daglig inntak av størrelsesorden 20 til 80 mikrogram. Dette er smått og har ingen innvirkning på helsa.

Sølvnitrat virker etsende og har fra middelalderen og til begynnelsen av 1900-tallet blitt benyttet i krem for å fjerne vorter. På slutten av 1800-tallet ble det også kjent at en løsning av dette stoffet kunne hindre at mange nyfødte barn ble blinde kort tid etter fødselen. Vi vet i dag at dette var fordi sølvnitratløsningen drepte den mikrobielle infeksjonen som var årsaken til sykdommen. Denne effekten ble også benyttet når man lenge behandlet brannsår med sølvnitrat. Det viser seg at sølvionet tar knekken på både bakterier og viruser og dette benyttes i dag forsøksvis til å ta knekken på antibiotikaresistente bakterier.

Sølvnitrat benyttes også til å lukke blodkar. Pulveret du putter på en hunds blødende klo inneholder sølvnitrat.

Les alt om sølv

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Ni Cu Zn
Pd Ag Cd
Pt Au Hg

Vis alt om sølv

Sølv i periodesystemet

Nytt om sølv

Nanosølv kan gi store miljøproblemer (forskning.no)

Sølv i sokken kan fordrive tåfis. Men fortsetter dagens økning i bruken av nanosølv, kan landets matjord skades for lang tid.

Nanosølv kan drepe fisk (forskning.no)

Sølv i form av nanopartikler kan være dødelig for fisk selv ved lave konsentrasjoner.

Visste du at...

P

fosfor ble oppdaget av Henning Brand i 1669 etter at han hadde kokt inn store mengder med urin?

Les mer om fosfor

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter