Ag

Sølv

atomnummer: 47
gruppe: 11
periode: 5
atomvekt: 107,8682

I mennesket
2 mg

I jordskorpen
0,08 ppm

I havet
0,28 µg/liter

På solen
1000,00 ppt

Anvendelser

Visste du at...

sølviodid kan brukes som regnpulver? Drysses dette stoffet over en sky, vil det få vanndråpene til å samle seg og så regner det.

Totalt produseres det noe slik som 17 000 tonn sølv per år. En fjerdedel kommer fra sølvgruver. Resten kommer som et biprodukt til fremstillingen av andre metaller.

Sølv benyttes i stor grad i elektrisk og elektronisk industri og til smykker og pyntegjenstander. Den største bruken er imidlertid i forbindelse med fotografering og filming. Selv om digital fotografering blir mer og mer populær, har den tradisjonelle filmen fordeler mhp. lave kostnader og høy kvalitet. I tillegg unngås illegal kopiering som er et potensielt problem, spesielt for spillefilmer.

Hvordan virker den fotografiske prosessen?

Sølvhalogenidene, med unntak av AgF, har den interessante egenskapen at de er følsomme overfor lys. Dette gjør at de anvendes i fotografiske emulsjoner. En fotografisk film består av dispergerte AgBr-krystaller i et tynt lag av gelatin på en celluloseacetatfilm. Når denne blir belyst, blir AgBr-korn i filmen aktivert i en grad som er bestemt av intensiteten av lyset. Det innfallende lyset eksiterer valenselektronet i bromidionene som dermed omdannes til bromatomer:

Br- + hv = Br + e-

De eksiterte elektronene beveger seg i krystallen til de blir innfanget ved overflatedefekter i krystallen. Disse defektene fanger også inn sølvioner som beveger seg relativt raskt i AgBr-krystaller. Der kombinerer sølvionene og elektronene og danner sølvatomer:

Ag+ + e- = Ag

Denne prosessen fortsetter inntil kim av sølvatomer er dannet, og på denne måten er AgBr-korn aktivisert. Korn som er blitt aktivert (dvs. belyst), kan siden reduseres med svake reduksjonsmidler som natriumsulfitt, Na2SO3.

2AgBr(s) + HSO3 (aq) + H2O = 2Ag(s) + 2Br- (aq) + HSO4- (aq) + 2H+ (aq)

På denne måten blir filmen fremkalt, dvs. en oppnår en differensiert sverting av filmen i form av utfelt Ag. Svertingen er størst der hvor belysningen har vært sterkest. Men dette gir et negativt bilde: De lyse områdene har blitt svarte. For å få et positivt bilde blir hele prossessen gjentatt ved å sende lys gjennom negativet på en ny film. Når denne filmen fremkalles gjenskapes motivet.

Lyssensitive glass fungerer omtrent på samme måte. Men her må elektronet returnere dit det kom fra så snart sollyset svekkes. Hovedeffekten er at fargeløse sølvioner omdannes til metallisk sølv; men her er prosessen reversibel. Når sollyset forsvinner så omdannes det metalliske sølvet tilbake til sølvioner.

Les alt om sølv

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Ni Cu Zn
Pd Ag Cd
Pt Au Hg

Vis alt om sølv

Sølv i periodesystemet

Nytt om sølv

Nanosølv kan gi store miljøproblemer (forskning.no)

Sølv i sokken kan fordrive tåfis. Men fortsetter dagens økning i bruken av nanosølv, kan landets matjord skades for lang tid.

Nanosølv kan drepe fisk (forskning.no)

Sølv i form av nanopartikler kan være dødelig for fisk selv ved lave konsentrasjoner.

Visste du at...

Au

kisten Tuthankhamen ble lagt i ved hans død i 1350 f.Kr. var av gull?

Les mer om gull

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter