Ag

Sølv

atomnummer: 47
gruppe: 11
periode: 5
atomvekt: 107,8682

I mennesket
2 mg

I jordskorpen
0,08 ppm

I havet
0,28 µg/liter

På solen
1000,00 ppt

Forekomst

[Foto: Per Aas, Naturhistorisk museum, UiO.]

Gedigne sølvtråder fra Kongsberg.
Foto: Per Aas, Naturhistorisk museum, UiO.

Gedigent sølv kan opptre i naturen i form av tråder eller korn i forskjellige bergarter. Størstedelen forekommer imidlertid i en rekke forskjellige sulfidmineraler, viktigst er argentitt (sølvglans), (Ag2S). I tillegg har sølvholdig blyglans vært en viktig sølvkilde. Denne inneholder typisk 0,01 – 0,3 vektprosent sølv, stort sett i form av mikroskopiske inneslutninger av sølvførende sulfidmineraler i blyglansen. Også kobbermalmer kan inneholde små sølvmengder.

I Norge er det utvunnet sølv fra gruvene ved Kongsberg (1624-1957) som hovedsakelig ble drevet på gedigent sølv. Sølvet på Kongsberg opptrer på kalsitt(kalkspat) - ganger av permisk alder i forbindelse med rustne, sulfidholdige bergartslag (fahlbånd) i grunnfjellet. Mindre mengder gedigent sølv er også kjent fra Hagen ved Kristiansand, Hisøy ved Arendal og sammen med gedigent kobber fra Dalane ved Kvitseid. Gullnes gruve i Seljord ble drevet på sølvholdig kobbermalm i 1520 til 1550. Den første norske daler ble utmyntet i Skien i 1546 av sølv fra Gullnes gruve.

Akersberg gruve ved Gamle Aker kirke i Oslo er antagelig den eldste malmgruve i landet, drevet på sølvholdig galenitt (blyglans) på 1100-tallet og deretter en kort periode på 1500-tallet. Andre forekomster drevet på sølvholdig galenitt (blyglans) i Oslofeltet, finnes på Konnerud ved Drammen (Jarlsberg Verk) og ved Grua på Hadeland. Sølv er også knyttet til bly og bly/sink-forekomster ellers i landet, som Svenningsdal i Nordland og Meland på Hitra. Våre komplekse kismalmer, som Løkken, Bleikvassli og Sulitjelma, fører gjennomgående 15-30 g sølv per tonn.

Les alt om sølv

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Ni Cu Zn
Pd Ag Cd
Pt Au Hg

Vis alt om sølv

Sølv i periodesystemet

Nytt om sølv

Nanosølv kan gi store miljøproblemer (forskning.no)

Sølv i sokken kan fordrive tåfis. Men fortsetter dagens økning i bruken av nanosølv, kan landets matjord skades for lang tid.

Nanosølv kan drepe fisk (forskning.no)

Sølv i form av nanopartikler kan være dødelig for fisk selv ved lave konsentrasjoner.

Visste du at...

N

det sannsynligvis finnes ca. 150 g NaN3, natriumazid, i kollisjonsputene i bilen din.

Les mer om nitrogen

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter