Ag

Sølv

atomnummer: 47
gruppe: 11
periode: 5
atomvekt: 107,8682

I mennesket
2 mg

I jordskorpen
0,08 ppm

I havet
0,28 µg/liter

På solen
1000,00 ppt

Forekomst

[Foto: Per Aas, Naturhistorisk museum, UiO.]

Gedigne sølvtråder fra Kongsberg.
Foto: Per Aas, Naturhistorisk museum, UiO.

Gedigent sølv kan opptre i naturen i form av tråder eller korn i forskjellige bergarter. Størstedelen forekommer imidlertid i en rekke forskjellige sulfidmineraler, viktigst er argentitt (sølvglans), (Ag2S). I tillegg har sølvholdig blyglans vært en viktig sølvkilde. Denne inneholder typisk 0,01 – 0,3 vektprosent sølv, stort sett i form av mikroskopiske inneslutninger av sølvførende sulfidmineraler i blyglansen. Også kobbermalmer kan inneholde små sølvmengder.

I Norge er det utvunnet sølv fra gruvene ved Kongsberg (1624-1957) som hovedsakelig ble drevet på gedigent sølv. Sølvet på Kongsberg opptrer på kalsitt(kalkspat) - ganger av permisk alder i forbindelse med rustne, sulfidholdige bergartslag (fahlbånd) i grunnfjellet. Mindre mengder gedigent sølv er også kjent fra Hagen ved Kristiansand, Hisøy ved Arendal og sammen med gedigent kobber fra Dalane ved Kvitseid. Gullnes gruve i Seljord ble drevet på sølvholdig kobbermalm i 1520 til 1550. Den første norske daler ble utmyntet i Skien i 1546 av sølv fra Gullnes gruve.

Akersberg gruve ved Gamle Aker kirke i Oslo er antagelig den eldste malmgruve i landet, drevet på sølvholdig galenitt (blyglans) på 1100-tallet og deretter en kort periode på 1500-tallet. Andre forekomster drevet på sølvholdig galenitt (blyglans) i Oslofeltet, finnes på Konnerud ved Drammen (Jarlsberg Verk) og ved Grua på Hadeland. Sølv er også knyttet til bly og bly/sink-forekomster ellers i landet, som Svenningsdal i Nordland og Meland på Hitra. Våre komplekse kismalmer, som Løkken, Bleikvassli og Sulitjelma, fører gjennomgående 15-30 g sølv per tonn.

Les alt om sølv

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Ni Cu Zn
Pd Ag Cd
Pt Au Hg

Vis alt om sølv

Sølv i periodesystemet

Nytt om sølv

Nanosølv kan gi store miljøproblemer (forskning.no)

Sølv i sokken kan fordrive tåfis. Men fortsetter dagens økning i bruken av nanosølv, kan landets matjord skades for lang tid.

Nanosølv kan drepe fisk (forskning.no)

Sølv i form av nanopartikler kan være dødelig for fisk selv ved lave konsentrasjoner.

Visste du at...

Al

Keiser Napoleon 3. fikk et middagsservise laget av aluminium i gave? Dette edle serviset brukte han bare til å servere de mest fornemme gjestene. Aluminium var nemlig en stund sjeldnere og dermed mer ekslusivt enn gull og sølv.

Les mer om aluminium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter