Al

Aluminium

atomnummer: 13
gruppe: 13
periode: 3
atomvekt: 26,9815386

I mennesket
61 mg

I jordskorpen
8 %

I havet
1 µg/liter

På solen
100,00 ppm

Aluminium - et norsk metall

Visste du at...

Norge i løpet av vel 80 år utviklet seg til en av verdens største produsenter av aluminium?

[Copyright: Norsk Hydro]

Hydros anlegg på Sunndalsøra
Copyright: Norsk Hydro

Norge har i løpet av vel 80 år utviklet seg til en av verdens største produsentland av aluminium. Dette på tross av mangel på råstoff og lange transportavstander til verdensmarkedene. Vår aluminiumsindustri er basert på landets store vannkraftressurser og adgang til isfrie havner året rundt.

Fra 1890-årene startet såkalte fossespekulanter å kjøpe opp fallrettighetene til mange vassdrag i Norge. Disse spekulantene forstod at de norske fossefallene var en verdifull naturressurs som kunne benyttes til å bygge opp storindustri i Norge.

Og slik ble det. Den vannkraftbaserte elektrisiteten var grunnlaget for den kraftkrevende industrien som vokste fram fra begynnelsen av 1900-tallet. Denne elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrien ble bygget opp med utenlandsk kapital i startfasen, og dette dannet grunnlaget for oppveksten av mange industristeder basert på lokale vannkraftressurser. Det var ikke uvanlig at én stor industribedrift utnyttet hele kraftressursen.

Således kom de første aluminiumsverkene til Norge nesten like tidlig som vannkraften. Det første anlegget kom i drift i 1906 i Stongfjorden. Vigelands Brug i Vennesla ble satt i drift i 1907. Så fulgte oppstart av aluminiumsindustri i Eydehavn (1914) og i Tyssedal (1916), før A/S Norsk Aluminium Company startet opp produksjon av aluminium i Høyanger i 1919.

[Copyright: Norsk Hydro]

Støtfanger til Audi TT produsert ved Hydros anlegg på Raufoss
Copyright: Norsk Hydro

Elver rundt Tyin førte til at Årdal Verk sto klart like etter annen verdenskrig og så sent som i 1960 initierte regjeringen et langtidsprogram for aluminiumsindustri. Flere større vasskraftutbygninger ga industrireisning flere nye steder i Norge, og så sent som i 1963 besluttet Norsk Hydro å gå inn i aluminium.

Selv om Norge i stor grad har satset på produksjon av metallet som sådan, finnes det også videreforedlingsbedrifter i Norge. Produksjon av bilfelger ved bedriften Fundo i Høyanger er et eksempel. Hydro Raufoss som produserer støtfangere og sikkerhetsbøyler et annet. Men det meste av den produserte primæraluminiumen ved Norges sju aluminiumsmelteverk leveres likevel som halvfabrikata og eksporteres for videre bearbeiding i utlandet.

Les alt om aluminium

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

  B C
  Al Si
Zn Ga Ge

Vis alt om aluminium

Aluminium i periodesystemet

Nytt om aluminium

Avkoder styrken i aluminium (forsking.no)

Forskere og industri vil forstå herdingen av aluminium på molekylnivå.

Aluminium -og vanneksplosjon? (forskning.no)

En norsk forsker mener han kan ha forklaringen på de "uforklarlige” eksplosjonslydene i tvillingtårnene 11.september 2001 – smell som fødte konspirasjonsteorier.

Visste du at...

Ga

gallium smelter hvis du holder det i hånden?

Les mer om gallium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter