Al

Aluminium

atomnummer: 13
gruppe: 13
periode: 3
atomvekt: 26,9815386

I mennesket
61 mg

I jordskorpen
8 %

I havet
1 µg/liter

På solen
2,70 ppm

Anvendelser

Visste du at...

det arbeider om lag 5500 personer i norsk aluminiumindustri? I Norge produseres det årlig 1,7 million tonn aluminium.

[Copyright: Oslo T-banedrift. Foto: Pål Laukli]

Oslos nye T-banevogner, MX3000, har vognkasser bygget i aluminium
Copyright: Oslo T-banedrift. Foto: Pål Laukli

Over 30 millioner tonn aluminium produseres årlig på verdensbasis. Mye av dette er ´nytt´ metall, men aluminium lar seg også enkelt resirkulere. Energibruken er da kun 5 % av den energien som trengs for å ekstrahere aliminium fra aluminiumoksid. Aluminiumsbokser resirkuleres ved at de løses i natrium og kaliumklorid. Dette løser urenhetene i skrapet, mens smeltet aluminium synker til bunnen av ovnen og kan fjernes.

Forfatter:  Svein Stølen

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)   Søk

Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter