Al

Aluminium

atomnummer: 13
gruppe: 13
periode: 3
atomvekt: 26,9815386

I mennesket
61 mg

I jordskorpen
8 %

I havet
1 µg/liter

På solen
100,00 ppm

Anvendelser

Visste du at...

det arbeider om lag 5500 personer i norsk aluminiumindustri? I Norge produseres det årlig 1,7 million tonn aluminium.

[Copyright: Oslo T-banedrift. Foto: Pål Laukli]

Oslos nye T-banevogner, MX3000, har vognkasser bygget i aluminium
Copyright: Oslo T-banedrift. Foto: Pål Laukli

Over 30 millioner tonn aluminium produseres årlig på verdensbasis. Mye av dette er ´nytt´ metall, men aluminium lar seg også enkelt resirkulere. Energibruken er da kun 5 % av den energien som trengs for å ekstrahere aliminium fra aluminiumoksid. Aluminiumsbokser resirkuleres ved at de løses i natrium og kaliumklorid. Dette løser urenhetene i skrapet, mens smeltet aluminium synker til bunnen av ovnen og kan fjernes.

Les alt om aluminium

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

  B C
  Al Si
Zn Ga Ge

Vis alt om aluminium

Aluminium i periodesystemet

Nytt om aluminium

Avkoder styrken i aluminium (forsking.no)

Forskere og industri vil forstå herdingen av aluminium på molekylnivå.

Aluminium -og vanneksplosjon? (forskning.no)

En norsk forsker mener han kan ha forklaringen på de "uforklarlige” eksplosjonslydene i tvillingtårnene 11.september 2001 – smell som fødte konspirasjonsteorier.

Visste du at...

Ni

det er henimot umulig å bli kvitt nikkelallergi når en først har utviklet en overfølsomhet for nikkel?

Les mer om nikkel

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter