Al

Aluminium

atomnummer: 13
gruppe: 13
periode: 3
atomvekt: 26,9815386

I mennesket
61 mg

I jordskorpen
8 %

I havet
1 µg/liter

På solen
100,00 ppm

Anvendelser

Visste du at...

det arbeider om lag 5500 personer i norsk aluminiumindustri? I Norge produseres det årlig 1,7 million tonn aluminium.

[Copyright: Oslo T-banedrift. Foto: Pål Laukli]

Oslos nye T-banevogner, MX3000, har vognkasser bygget i aluminium
Copyright: Oslo T-banedrift. Foto: Pål Laukli

Over 30 millioner tonn aluminium produseres årlig på verdensbasis. Mye av dette er ´nytt´ metall, men aluminium lar seg også enkelt resirkulere. Energibruken er da kun 5 % av den energien som trengs for å ekstrahere aliminium fra aluminiumoksid. Aluminiumsbokser resirkuleres ved at de løses i natrium og kaliumklorid. Dette løser urenhetene i skrapet, mens smeltet aluminium synker til bunnen av ovnen og kan fjernes.

Les alt om aluminium

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

  B C
  Al Si
Zn Ga Ge

Vis alt om aluminium

Aluminium i periodesystemet

Nytt om aluminium

Avkoder styrken i aluminium (forsking.no)

Forskere og industri vil forstå herdingen av aluminium på molekylnivå.

Aluminium -og vanneksplosjon? (forskning.no)

En norsk forsker mener han kan ha forklaringen på de "uforklarlige” eksplosjonslydene i tvillingtårnene 11.september 2001 – smell som fødte konspirasjonsteorier.

Visste du at...

Lu

175Lu benyttes til datering (aldersbestemmelse) av meteoritter siden den har en halveringstid på 36 milliarder år.

Les mer om lutetium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter