As

Arsen

atomnummer: 33
gruppe: 15
periode: 4
atomvekt: 74,92160

I mennesket
18 mg

I jordskorpen
2 ppm

I havet
2,6 µg/liter

Historie

Visste du at...

orpiment på 1600-tallet var et populært gult pigment blant Hollandske malere? Dessverre så oksiderer sulfidet over tid og danner hvitt arsenoksid.

Mennesket har blitt utsatt for arsen i alle tider. Grunnvannet vasker arsen ut av bergarter, arsenforbindelser produseres av mikro-organismer og det slippes ut av vulkaner. Menneskets aktivitet forårsaker imidlertid ofte større eksponering en den naturlige. Dette er det enkelt å påvise fordi arsen typisk oppkonsentreres i hår. Hår fra den 5300 år gamle ismannen Ötzi, som ble funnet vel bevart i en isbre i Alpene i

[Foto: ???]

Ismannen Ötzi.
Foto: ???

1991, hadde for eksempel et meget høyt arseninnhold. Han hadde tydeligvis vært eksponert for arsen i høy konsentrasjon over lengre tid. Man tror kanskje Ötzi var kobbersmed siden kobber ofte utvinnes fra arsenrike mineraler.

Arsen var et av de første grunnstoffene som ble isolert. Noen mener Albertus Magnus (1193-1280 e.Kr.) var den første til å gjøre dette, men arsenforbindelser ble omtalt lenge før hans tid. I følge den greske historikeren Plinius den eldre finansierte den romerske keiseren Caligula et prosjekt som hadde som mål å lage gull fra orpiment, As2S3. Theophrastus, Aristoteles' elev og etterfølger, rapporterte før dette om to former for ”arsen”, mineralene orpiment og realgar.

Beveger vi oss frem i tid til 1800-tallet så var arsenforbindelser populære som pigmenter/fargestoffer. Orpiment var på 1600-tallet populært som gult pigment (kongelig gul) blandt hollandske malere. Dessverre oksiderer sulfidet over tid og danner hvitt arsenoksid. Ikke bare blekner fargene, men arsenoksid damper dessuten av. Fargestoffer som Sceeles-grønn og Paris-grønn har også vært populære og blant annet brukt i tapeter. Disse fargestoffene er ikke bestandige, og i fuktig vær dannes det fort mugg som reagerer med disse kobberarsenatene. Resultatet er flyktige forbindelser som metylarsin som kan gi opphav til kronisk arsenforgiftning ved lang eksponering. Det finnes eksempler på at dette har ført til dødsfall. I denne sammenheng nevnes ofte Napoleon. Analyser av hans hår viser at han har vært eksponert for store mengder arsen. Man vet også at tapetene i hjemmet hans på St. Helena inneholdt disse fargestoffene. Man trodde lenge årsaken til forgiftningen var klar, men ting tyder på at Napoleon istedet ble forgiftet med overlegg; arsenkonsentrasjonene er med all sannsynlighet for store til at de kan ha opphav i damp fra tapetene.

I viktoria-tiden blandet fine damer arsenikk med eddik og kalk og spiste dette. Målet var å oppnå en ”fin” blek hud som viste at de ikke jobbet ute. Arsen ble også massert inn i fjes og armer med samme målsetning.

Arsen har også blitt benyttet til kjemisk krigføring. Et arsenderivat, som kalles lewisite, ble brukt som kjemisk våpen i første verdenskrig. Soldater ble uskadeliggjort ved at det ble dannet blemmer og sår på eksponert skinn og ved at lungene ble ødelagt ved innåndning av stoffet.

Les alt om arsen

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Si P S
Ge As Se
Sn Sb Te

Vis alt om arsen

Arsen i periodesystemet

Visste du at...

Hf

Hafnium ble oppdaget så sent som i 1923? Det nye grunnstoffet ble funnet i et zirkoniumholdig mineral fra Norge.

Les mer om hafnium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter