As

Arsen

atomnummer: 33
gruppe: 15
periode: 4
atomvekt: 74,92160

I mennesket
18 mg

I jordskorpen
2 ppm

I havet
2,6 µg/liter

Arsenikk og gamle kniplinger

Visste du at...

Pave Roderigo Borgia var overhodet i familien som blir sett på som en forløper til den italienske mafiaen?

Arsen forbindes ofte med giftmord; med arsenikk. Likevel er arsen nødvendig i spormengder for noen dyr og kanskje også for mennesket. I så fall er ønskelig inntak per dag imidlertid lavt; kanskje mindre enn 0,01 milligram. Kylling og rotter som gis arsenfri føde over lang tid får misdannelser uten at man vet akkurat hvorfor.

[Maleri: Bartolomeo Veneto.]

Die Kurtisane er trolig et portrett av Lucrezia Borgia.
Maleri: Bartolomeo Veneto.

Arsenforbindelser kan være dødelige. Dødelig dose av arsenoksid, arsenikk, er for eksempel kun i overkant av 100 milligram. På den annen side inneholder østers, skalldyr og fisk betydelige mengder organiske arsenforbindelser. Disse ser ikke ut til å ha skadelige biologiske effekter.

Arsen binder seg til svovelholdige enzymer og blokkerer deres virkning. Symptomene er oppkast, sterke magesmerter, diaré og dehydrering. Stiller man riktig diagnose raskt nok kan livet reddes siden det finnes effektive motgifter.

Arsenikk var et naturlig valg for mange drapsmenn og -kvinner på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet siden det var enkelt tilgjengelig som ugressmiddel, rottegift og annet. I tillegg kunne symptomene mistolkes som andre sykdommer dersom offeret ble gitt mindre doser over lengre tid. Arsenikk er uten smak og farge og når så giftvirkningen ikke er øyeblikkelig, men inntreffer dager etter inntak, så var ikke årsaken alltid like lett å oppdage. Situasjonen endret seg imidlertid i 1836 når James Marsh utviklet sin berømte test som kunne påvise arsen selv i svært små mengder. Under følger noen av de mer berømte sakene hvor arsenikk har vært involvert.

Agrippina (15-59 e.Kr.)

I romerrikets tid var giftmord slett ikke uvanlig, og de fleste giftene som ble benyttet kom fra planter. Arsenikk ble imidlertid også benyttet. Keiser Caligulas søster Agrippina drepte Keiser Claudius kone, for så å gifte seg med Keiseren. I neste omgang drepte hun ikke bare Keiseren, men også hans sønn Britannicus. Dette sikret at hennes egen sønn Nero kom til makten i 54.

Borgia-familien - 1500

Roderigo Borgia, pave fra 1492 til 1503, var overhodet i familien som blir sett på som en forløper til den italienske mafiaen. Hans barn Lucrezia og Cesare brukte et hvitt pulver i attentater. Dette ble kalt La Cantarella og var sannsynligvis arsenikk (arsenoksid).

Mary Ann Cotton (1832-1874)

Mary Ann kan stå som eksempel på en av flere historiske massemordere – hun brukte også arsenikk. Hun ble født i Durham County i 1832 og rakk å ta livet av mer enn 20 mennesker, inkludert sin egen mor, tre ektemenn, en elsker, åtte egne barn og syv stebarn før hun ble hengt i 1874.

[Foto: O. Madsen (1875).]

Sophie Johannesdatter, den siste kvinnen som ble henrettet i Norge (i 1876).
Foto: O. Madsen (1875).

Fredrikshaldsaken

Om kvelden 10 februar 1875 brant familien Stangs hus i skippergaten i Fredrikshald (Halden). Etterforskningen avdekket at brannen var påsatt, sannsynligvis for å ta livet av 16 årige Mathilde Wiel som var på besøk hos sin tante. Det ble også avdekket at hushjelpen Sophie Johannesdatter tidligere hadde skaffet rottegift (arsenikk på de tider) fra Sverige. Konfrontert med dette tilstod Sophie at hun hadde gitt tre, da døde, medlemmer av husstanden rottegift i maten.

Første offer var en annen hushjelp, Maren Johannesdatter (1836-1869), så ble

husmoren Cathinka Stang (1809-73) drept og så tilslutt husfaren, trelasthandler Niels Anker Stang (1804-75).

Professor Peter Waage ved Universitetet i Oslo analyserte prøver av likene og fant 0,28 g arsenikk i leveren og magesekken både til herren og fruen i huset. Han fant 0,06 g i prøver fra hushjelpen som hadde ligget i jorda i 6 år.

Sophie Johannesdatter ble halshugget 18 februar 1876. Hun var den siste kvinne som ble offentligt henrettet i Norge.

Medisinsk bruk

Arsenforbindelser har blitt brukt medisinsk i lang tid. Oldtidens leger som Hippokrates og Plinius beskrev bruk av arsensulfid i medisiner. Senere har arsen blitt brukt mot revmatisme, malaria, tuberkolose og diabetes, men arsen gjorde nok mer ugagn enn nytte.

Arsen var imidlertid en viktig medisin fra 1909 og en tid framover. Paul Ehrlich fant at arsenamin kurerte syfilis. Den bruken fortsatte til penicillin overtok.

Les alt om arsen

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Si P S
Ge As Se
Sn Sb Te

Vis alt om arsen

Arsen i periodesystemet

Visste du at...

Pr

praseodymoksid tilsettes glass som benyttes i sveisebriller. Glasset absorberer gult lys og beskytter dermed øynene.

Les mer om praseodym

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter