As

Arsen

atomnummer: 33
gruppe: 15
periode: 4
atomvekt: 74,92160

I mennesket
18 mg

I jordskorpen
2 ppm

I havet
2,6 µg/liter

Arsen i grunnvannet

Visste du at...

jord som er forurenset med arsen kan renses ved å dyrke jorda med den kinesiske klatreplanten, Pteris vittata?

Arsen finnes i atmosfæren, men kun i spormengder. Det er flere kilder til arsenet. Vulkaner frigir rundt 3000 tonn pr år, og mikroorganismer frigir flyktige metylarsiner av størrelsesorden 20 000 tonn pr år. Likevel er menneskelig aktivitet ansvarlig for de største utslippene. Bruk av fossilt brensel frigir rundt 80 000 tonn pr år.

Et alvorlig miljøproblem har vært arsen i grunnvannet. I land som India, Bangladesh og Thailand har lokale forurensninger lenge ført til spredning av sykdommer; epidimier av ulike slag. FN gikk derfor i 60-årene inn med penger til å grave brønner som kunne gi brønnvann fritt for bakterier. Titusener av slike brønner ble gravd. Vannet ble brukt i vanningsanlegg og førte til enklere jordbruk. Vannet ble også brukt til drikke. Det hjelpearbeiderne ikke visste var at enkelte bergarter, for eksempel i vest-Bengal, var meget rike på arsen i en form som ble vasket ut i vann. Resultatet var vann med opptil 4 mg arsen pr liter. Verdens helseorganisasjon anbefaler et maksimum nivå for arsen pr liter vann på 0,01 milligram. Store befolkningsgrupper har dermed blitt utsatt for en alt for stor eksponering av arsen i mange år. Resultatet er kroniske skinneksem (lepra-liknende symptomer) og økt kreftrisiko.

Jord som er forurenset med arsen kan renses ved å dyrke jorda med den kinesiske klatreplanten, Pteris vittata. Denne gror fort og kan absorbere opp til 5 % av tørrvekten arsen.

Det har lenge blitt brukt store mengder arsenikk til trykkimpregnering av tre mot forråtnelse og soppdannelse. I dag er denne bruken ikke tillatt; i stedet trykkimpregneres tre med kopperforbindelser som gir opphav til den kjente grønne fargen på slikt trevirke. Selv om undersøkelser viste at arsen ble vasket ut og dermed forhøyet arsenkonsentrasjoner i områder nær tømmer behandlet på denne måten, er hovedproblemet bruk av dette trevirket til oppvarming. Asken inneholder store mengder arsen og fatale ulykker har funnet sted hvor buskap eller mennesker har fått i seg slik aske.

Les alt om arsen

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Si P S
Ge As Se
Sn Sb Te

Vis alt om arsen

Arsen i periodesystemet

Visste du at...

Hf

Hafnium ble oppdaget så sent som i 1923? Det nye grunnstoffet ble funnet i et zirkoniumholdig mineral fra Norge.

Les mer om hafnium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter