At

Astat

atomnummer: 85
gruppe: 17
periode: 6
atomvekt: (210)

I mennesket
0 mg

I jordskorpen
0 ppm

I havet
0 µg/liter

Det sjeldneste grunnstoffet

Visste du at...

dersom man samlet alt astat i den øverste kilometeren av jordas skorpe, så ville utbytte være 44 mg.

Actinium, polonium og francium er tre sjeldne grunnstoffer. Dersom man samlet alt av disse tre grunnstoffene i den øverste kilometeren av jordas skorpe, så ville utbyttet være 7 000 tonn actinium, kun 2 500 tonn polonium og så lite som 15 g francium. For astat ville tilsvarende tall være 44 mg!

Astat er et reaktivt og radioaktivt ikke-metall som likner de andre halogenene og spesielt iod.

Les alt om astat

Forfatter:  Svein Stølen

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Te I Xe
Po At Rn
Lv Ts Og

Astat

Det sjeldneste grunnstoffet

Navn

Historie

Forekomst

Medisinsk

Selv om astat er det sjeldneste grunnstoffet, kan potensielle medisinske anvendelser føre til at astat i framtiden blir et viktig grunnstoff.

Kjemien

Du kan lære mye om et menneske ved å bli kjent med dets slektninger. Det er også tilfelle for kjemiske grunnstoffer og forbindelser.

Vis alt om astat

Astat i periodesystemet

Visste du at...

Zr

uranbrenslet i atomreaktorer er innkapslet i zirkoniumbeholdere?

Les mer om zirkonium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter