B

Bor

atomnummer: 5
gruppe: 13
periode: 2
atomvekt: 10,81

I mennesket
53 mg

I jordskorpen
7 ppm

I havet
4,4 mg/liter

På solen
2000,00 ppt

Anvendelser

Visste du at...

amorft bor gir en karakterisk grønnfarge når det brenner, og brukes i fyrverkeriindustrien?

Grunnstoffet er som nevnt svært hardt, og kan derfor benyttes i boreverktøy. Et enda hardere stoff er bornitrid BN, som har tilsvarende struktur som grafitt. På samme måte som det er mulig å omdanne grafitt til diamant er det mulig å omdanne bornitrid til borazon som er like hardt som diamant.

Smeltet boraks har blitt benyttet i glasur på keramikk siden 300-tallet (i Kina). Boraks og borsyre brukes i dag i store kvanta som både bløtgjørings- og blekemidler i vaskemiddler, i form av perborater.

[Foto: Barloworld Scientific]

Borsilikatglass, blant annet kjent under navnet Pyrex, brukes i glassutsyr i laboratoriet
Foto: Barloworld Scientific

Glass har vært tilsatt boraks siden romertiden. Glass av borsilikat (sammensmelting av B2O3 og SiO2) har høy brytningsindeks og egner seg derfor godt til optiske linser, f.eks. teleskop. Pyrex-glass er annen viktig anvendelse av borsilikat. Slikt glass kan varmes og kjøles hurtig uten å sprekke, og har dessuten høy bestandighet mot sterke syrer og baser. Pyrex-glass benyttes mye både på kjøkkenet og i laboratoriet. Glassfiberarmert plast er et annet eksempel på bruk av borsilikat.

Boraks blir dessuten brukt som loddepasta (fjerner oksidbellegg på metalloverflatene som skal loddes sammen).

Amorft bor gir en karakterisk grønnfarge når det brenner, og brukes i fyrverkeriindustrien. Bor brukes i moderatorstaver i kjernereaktorer på grunn av det høye innfangningstverrsnittet for nøytroner til isotopen 10B. Bor benyttes som tilsats til stål for å øke hardheten, og som dopant i halvlederindustrien.

Les alt om bor

Forfatter:  Einar Uggerud

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

     
  B C
  Al Si

Vis alt om bor

Bor i periodesystemet

Visste du at...

B

egypterne benyttet natron, som også inneholdt boraks (hovedkilden til bor), ved mumifisering?

Les mer om bor

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter