Be

Beryllium

atomnummer: 4
gruppe: 2
periode: 2
atomvekt: 9,012182

I mennesket
0,036 mg

I jordskorpen
2 ppm

I havet
0,0006 µg/liter

På solen
100,00 ppt

Historie

Visste du at...

det sies at keiser Nero brukte en stor smaragd (et beryllium-aluminiumsilikat med spormengder krom) som brille for bedre å kunne se gladiatorkampene?

[Foto: Per Aas, Naturhistorisk museum, UiO.]

Smaragd, Be3Al2(SiO3)6, fra Byrud ved Minnesund
Foto: Per Aas, Naturhistorisk museum, UiO.

Beryll er et silikatmineral med formelen Be3Al2(SiO3)6. Både beryll og den mer berømte varianten smaragd har vært kjente siden oldtiden, helt tilbake til egypterne. Smaragder er svært verdifulle og vakre grønnlige edelsteiner. Fargen skyldes et mikroskopisk innslag av krom. Det sies at keiser Nero brukte en stor smaragd som brille for bedre å kunne se gladitorkampene. I 1797 foreslo Louis-Nicolas Vaquilin at mineralet beryll inneholder et grunnstoff. Da berylliumsalter har en søtlig smak ble det først gitt navnet glucinium (glykys på gresk betyr søt). Det er litt ironisk tatt i betrakning stoffets giftighet. På fransk holdt dette navnet på grunnstoffet seg helt til 1957. Det var Friedrich Wöhler og Antoine Bussy som uavhengig av hverandre først isolerte grunnstoffet i 1828 ved reduksjon med kalium:

BeCl2 + 2K --> Be + 2KCl

I 1932 utførte James Chadwick eksperimenter med alfastråling (stråling som består av heliumkjerner) og beryllium, og oppdaget at det ble spaltet av en til da ukjent partikkel med samme masse som protoner, men uten ladning — seinere betegnet som nøytroner.

Les alt om beryllium

Forfatter:  Einar Uggerud

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

H    
Li Be  
Na Mg  

Vis alt om beryllium

Beryllium i periodesystemet

Visste du at...

Al

Keiser Napoleon 3. fikk et middagsservise laget av aluminium i gave? Dette edle serviset brukte han bare til å servere de mest fornemme gjestene. Aluminium var nemlig en stund sjeldnere og dermed mer ekslusivt enn gull og sølv.

Les mer om aluminium

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter