Ca

Kalsium

atomnummer: 20
gruppe: 2
periode: 4
atomvekt: 40,078

I mennesket
1000 g

I jordskorpen
5,1 %

I havet
410 mg/liter

På solen
100,00 ppm

Anvendelser

Visste du at...

det klare hvite lyset (limelight) som ble brukt i teatere i gamle dager oppstår når brennende hydrogen blir rettet mot CaO?

[Copyright: Norcem.]

Fabrikk for produksjon av sement i Brevik i Telemark.
Copyright: Norcem.

Kalsium har stor anvendelse i sement og betong, og CaO produseres i en mengde på ca 120 millioner tonn/år. Sement produseres også i Norge, blant annet i Brevik i Telemark, hvor et kalsteinbrudd ligger i nærheten. Metallet har også anvendelse som reduserende reagens ved fremstilling av andre metaller som U, Zr og Th, og dessuten for å fjerne svovel og karbonater fra jernlegeringer. Kalsium benyttes også i legeringer med Al, Be, Cu, Pb og Mg.

I 1823 fant Thomas Drummond at når flammen fra brennende hydrogen ble rettet mot CaO så lyser denne med en brilliant hvit farge. Denne lyskilden kom raskt i bruk ved teatere, og dermed ble begrepet ”limelight” skapt (på engelsk brukes ”lime” om brent kalk, altså CaO).

Mange kalsiumforbindelser er brukt i industri og samfunnet forøvrig.

Kalsiumkarbonat benyttes i glassindustrien og som slipemiddel, for eksempel i tannpasta.

Kalsiumkarbid (CaC2) reagerer med vann og gir acetylen som anvendes i plastindustrien og i sveiseteknikk. Under siste verdenskrig ble denne prosessen også brukt som drivstoff for biler fordi forbrenningen av acetylen gir tilstrekkelig energi til å drive en vanlig bilmotor.

Kalsiumklorid (CaCl2) benyttes til støvkontroll og fjerning av is på veiene, mens kalsiumhypokloritt (Ca(OCl)2) brukes til klorering av vann i badebassenger og som blekemiddel.

Kalsiumfosfat (Ca3(PO4)2) er en viktig bestanddel av kunstgjødsel, mens kalsiumfosfid (Ca3P2) brukes i fyrverkeri, rottegift, torpedoer og fakler.

Kalsiummanganat (Ca(MnO4)2) anvendes i rakettbrensel, i tekstilproduksjon og for sterilisering av vann.

Kalsiumarsenat (Ca3(AsO4)2) brukes som insekticid og kalsiumcyklamat (Ca(C6H11NHSO4)2) ble brukt som søtningsmiddel, men er nå forbudt pga. mulig kreftfare.

Kalsiumstearat ((C17H35COO)2Ca) benyttes i fargestifter og i maling, og tavlekritt lages av kalsiumsulfat (CaSO4*2H2O)

Studiet av kalsiumspekteret i lyset fra solen og andre stjerner kan brukes til å bestemme rotasjonstiden for disse siden spekteret er avhengig av de magnetiske forholdene omkring himmellegemene.

(Emsley: Exhibition - Chemistry in Britain. Mars 2002, 42)

Les alt om kalsium

Forfatter:  Arvid Mostad

Velg grunnstoff:  

Finn nabogrunnstoff

Na Mg  
K Ca Sc
Rb Sr Y

Kalsium

Sentral i organismens signalsystem

Under narkose for et mindre kirurgisk inngrep steg pasientens temperatur plutselig og faretruende, og bare et øyeblikkelig avbrudd av operasjonen reddet pasientens liv.

Navn

Historie

Forekomst

I kroppen

Fremstilling

Anvendelser

Kjemien

Vis alt om kalsium

Kalsium i periodesystemet

Visste du at...

I

røntgenkontrastmidler for bløte organer i kroppen er aromater med tre jodatomer på benzenringer?

Les mer om jod

App

Periodic Puzzle

Noen har rotet det til i periodesystemet. Du må flytte grunnstoffene tilbake på riktig plass.

Les mer:
Om Periodic Puzzle appen

Samarbeidspartner

Naturhistorisk museum

 


Søk i periodesystemet

Les om periodesystemet (bakom-stoff, utdypende artikler)
Periodesystemet.no fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.   Idé: Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev.
Prosjektledelse: Svein Stølen. Design: John Vedde.   Redaksjon     Rettigheter